Talare WSA-dagen 2019


WSA dagen 2019: Från Nystart till Guld!

Här nedan presenterar vi talarna på WSA-dagen den 30 januari 2019. Fler talare presenteras snart.

WSA-dagen 2019 - Annasara Jaensson

WSA-dagen 2019 – Annasara Jaensson

Föredrag: Texten på webben - mer än SEO och CTA Annasara Jaensson, Språkkonsulterna. De flesta av oss vet att det ...
WSA-dagen 2019: Johan Albertsson

WSA-dagen 2019: Johan Albertsson

Föredrag: AI First, var kan man börja? "AI First", blev Googles nya slogan redan år 2017. Bytet av slogan visar vilken ...
WSA-dagen 2019: Pierre Du Rietz

WSA-dagen 2019: Pierre Du Rietz

Föredrag: Hur mår Sverigs webbplatser och intranät? Hur uppfattas Sveriges webbplatser och intranät? För att svara på det lutar vi oss ...