WSA-dagen 2020: Veronica Liljeroth


Föredrag:  Vikten av att ha en målstyrd resa! Ett nytt intranät för Högskolan i Gävle.

På Web Service Award-dagen den 29 januari 2020 berättade Veronica Liljeroth, intranätansvarig på Högskolan i Gävle, om Högskolan i Gävles arbetet med att ta fram ett nytt intranät. Vilka mätbara mål de hade tagit fram inför projektet, vilka effekter det skulle uppfylla samt resultatet med det nya intranätet.

 

Veronicas föredrag hölls på WSA-dagen den 29 januari 2020. [Läs mer här om WSA-dagen 2020!]

 

Om Veronica

 Veronica Liljeroth är webmaster för intranät och externweb på Högskolan i Gävle. I sin roll har hon övergripande ansvar för att struktur, och presentation av innehåll, stöder målgruppernas behov i linje med webbplatsens fastställda mål och syfte.