WSA-dagen 2021: Lillemor Odgren


Föredrag: Rikshem – Ett nytt intranät som engagerar

Rikshems nya intranät ska bidra till att förenkla och stärka såväl individuellt arbete som samarbetet mellan olika roller, avdelningar inom företaget.

Om Lillemor

Lillemor Odgren är kommunikatör på fastighetsbolaget Rikshem AB. I sin roll har hon bland annat ansvar för internkommunikation samt att utveckla företagets intranät och externa webbplats.

Anmäl dig och läs mer om WSA-dagen 27 januari 2021 här>>