WSA-dagen 2022: Lovisa Lagerström Lantz


Föredrag: Att samordna fem intranät till ett – under en pågående pandemi

Den 1 april 2020 blev TOOLS och Swedol i Sverige, Norge och Finland genom uppköp del av ett och samma affärsområde, Alligo. På sex månader skulle flera bolag i tre länder bygga EN gemensam organisation. Utan att man egentligen kände varandra. Och mitt under en pågående pandemi.

Fokus i internkommunikationen blev att skapa en gemensam kanal för nyhetsförmedling. Fem befintliga intranät, på olika plattformar och med olika strategier och målgruppstänk, skulle snabbt samordnas till ett. Hur väl lyckades vi? Och vad är nästa steg?

Lovisa Lagerström Lantz delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med att bygga Alligos intranät.

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 26 januari här >>

Om Lovisa

Lovisa Lagerström Lantz är Kommunikationschef på Alligo. I sin roll har hon bland annat ansvar för intern och extern kommunikation.