Talare WSA-dagen 2022


Här nedan presenterar vi talarna på WSA-dagen den 26 januari 2022.

WSA-dagen 2022: Pierre Du Rietz

WSA-dagen 2022: Pierre Du Rietz

Föredrag: Hur mår Sveriges webbplatser och intranät? Hur uppfattas Sveriges webbplatser och intranät? För att svara på det lutar vi ...
WSA-dagen 2022: Rikard Spålséus

WSA-dagen 2022: Rikard Spålséus

Föredrag: Vi brukade vara som alla andra Swedish Match hade en stor internkommunikationsavdelning, en resurskrävande intranätlösning och medarbetare som inte ...
WSA-dagen 2022: Jonas Söderström

WSA-dagen 2022: Jonas Söderström

Föredrag: Död åt Lorem Ipsum! Oj - raden av nya roller inom det digitala området verkar aldrig ta slut! Bara ...
WSA-dagen 2022: Lovisa Lagerström Lantz

WSA-dagen 2022: Lovisa Lagerström Lantz

Föredrag: Att samordna fem intranät till ett – under en pågående pandemi Den 1 april 2020 blev TOOLS och Swedol ...
WSA-dagen 2022: Thomas Gille

WSA-dagen 2022: Thomas Gille

Föredrag: Med alla användare i fokus Bostadsförmedlingen i Stockholms AB har förmedlat bostäder sedan 1947. På webben har vi funnits ...
WSA-dagen 2022: Johan Nilsson

WSA-dagen 2022: Johan Nilsson

Föredrag: Intranät och digital arbetsplats 2022 - en trendspaning Intranät, digital arbetsplats, Employee engagement, SaaS, Hybrid workplace och Metaverse - ...
WSA-dagen 2022: Mårten Bokedal

WSA-dagen 2022: Mårten Bokedal

Föredrag: En guide till agil innehållshantering och adaptiva upplevelser Det digitala innehållet ökar explosionasartat och konsumeras i allt fler kanaler ...