WSA-dagen 2022: Mårten Bokedal


Föredrag: En guide till agil innehållshantering och adaptiva upplevelser

Det digitala innehållet ökar explosionasartat och konsumeras i allt fler kanaler. Samtidigt ökar besökarnas förväntningar exponentiellt, både internt och externt.

På WSA-dagen den 26 januari kommer Mårten ge dig en inblick för hur du analyserar och delar upp innehållslivcykeln i olika skeden, där ditt individuella behov bättre kan tillgodoses genom att fokusera på i vilket stadie du har mest behov för att utveckla.

Mårten kommer även gå igenom nya trender och försöka sätta dessa i en kontext för att förstå om detta är något du för ditt företag/organisation behöver fokusera på inom:
-Skapande av nya innehållsideér
-Produktion av nytt innehåll
-Hantering och publicering av innehåll i olika kanaler
-Optimering och personalisering

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 26 januari här >>

Om Mårten

Senaste tio åren har Mårten fokuserat på tekniska plattformar som hjälper företag att skapa bättre kundupplevelser i de digitala kanalerna. Som Product Strategy Director på Optimizely (tidigare Episerver) på Optimizely delar han sin tid med att utveckla nya produktet och tjänster med att föreläsa och hålla i workshops inom digital marknadsföring.

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 26 januari här >>