WSA-dagen 2022: Rikard Spålséus


Föredrag: Vi brukade vara som alla andra

Swedish Match hade en stor internkommunikationsavdelning, en resurskrävande intranätlösning och medarbetare som inte förstod hur det fungerade. Men man ville annat. 

Målet blev:

  • Ett intranät utan kod
  • Chefer och medarbetare som själva kommunicerar med varandra
  • Ordentlig digital introduktion för alla kontorsanställda

På WSA-dagen den 26 januari 2022 kan du lyssna till Rikard Spålséus berätta hur Swedish Match, i takt med tiden, gick från att ha en klassisk anslagstavla som intranät till en modern, effektiv digital arbetsplats. 

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 26 januari här >>

Om Rikard

Rikard Spålséus har arbetat med SharePoint, intranät och internkommunikation i över 15 år. Han har varit drivande i resan från intranät som anslagstavlor till moderna effektiva digitala arbetsplatser. Där internkommunikationsavdelningen ersatts av chefer och medarbetare som själva kommunicerar med varandra. Och egenutvecklade lösningar ersatts av standardprodukter. Fokuset har i stället flyttats till att lära organisationen hur den bäst använder verktygen som finns.

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 26 januari här >>