Sociala medier


Allt fler företag har allt fler sociala medier. I trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2016 uppger 87 procent av webbansvariga att deras företag/organisation har en Facebook sida, 81 procent har en Youtube kanal, 68 procent har twitter för att nämna några av de stora sociala mediekanalerna. Till detta kommer en rad andra snabbväxande kanaler så som Instagram. Sociala medier är för 96 procent en stor del av företagets digitala kanaler.

Men vilken effekt ger de? Hur ser kvalitén ut på de olika sociala mediekanalerna? Hur står ni er jämfört med era konkurrenter?

Vi erbjuder mätningar och analyser av era sociala mediekanaler.

Genom att analysera era kanaler så får ni bland annat reda på

  • Hur engagerade dina följare är jämfört med andra
  • Vad är det som engagerar
  • Vilka är det som engagerar
  • Vad dina följare pratar om

 

Genom vårt verktyg får du marknadens djupaste benchmark för sociala medier och du kan själv välja vilka du vill bli jämförd med! Vi arbetar med över 50 analysområden.

 

Exempel på bilder från analysen av sociala medier.

Engamemang, facebook, benchmark mellan 5 företag

Genom att analysera ditt och dina konkurrenters flöden så kan du på ett tydligt sett se engagemangsgraden för dina sociala kanaler jämfört med dina konkurrenter. Bilden ovan visar totala engagemangsgraden via Facebook, totalt och av följare, för fem olika företag.

 

Bilden visar på en benchmark data för olika nyckeltal

 

 

Arbetar du bättre än dina konkurrenter? Finns det saker som du kan lära dig för att bli ännu bättre? Eller är det så du är bäst i din grupp? Bilden ovan visar på benchmark data för olika nyckeltal.

I analysen får du även en bild över vad det är som engagerar dina besökare.

 

Engagemang per del

Vilka typer av inlägg leder till engagemang? Använder ni samma media som era konkurrenter? Genom benchmark med andra så kan du lära dig vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Följare-engagemang-SM

Du får även i analysen av era sociala medier reda på mer om dina besökare. Vilka är det som skapar mest engagemang, vilka som skapar mest inlägg och vilka som skapar mest kommentarer. Det går även att göra specialrapporter på olika följare för att öka förståelsen för deras engagemang i sociala medier.

 

Dessa är bara några av de delar som ingår i analysen av era sociala medier.

 

Intresserad att öka er insikt?

Intresserad av att veta hur ni står er jämfört med andra och se effekten av era sociala medier? Kontakta oss så berättar vi mer om vilka rapporter och analyser vi kan ge er. Antingen via telefon 08 673 68 40 eller här på vår webbplats»