Ny trendrapport: Hur mår Sveriges Webbplatser 2016


Beställ rapporten här

Stora förändringar på Sveriges webbplatser men brist på uppföljning av resultat.

Nästan var fjärde webbplats ska byggas om under 2016 visar Web Service Awards årliga rapport som mäter hur Sveriges webbplatser mår och utvecklas enligt webbplatsansvariga. Rapporten visar att även befintliga webbplatser utvecklas starkt, t.ex. så är nu 73 procent av alla webbplatser mobilanpassade med responsiv design. Rörligt innehåll är en stark trend, 83 procent har nu videoinlägg på sin webbplats.

Rapporten visar att de ekonomiska investeringarna för webbplatserna ökar.  Men samtidigt så ökar inte ledningarnas engagemang runt webbplatserna. Webbplatsansvariga uppger också att de lider av brist på resurser, t.ex. tycker enbart 36 procent att de finns tillräckligt med personal för att hantera sin webbplats.  Detta leder till kvalitetsbrister. Enbart 38 procent uppger att det finns tid för kvalitetsgranskning av nytt innehåll på webbplatsen.

Man är även dålig på att anpassa webbplatserna efter besökarnas behov, detta trots att webbplatserna nu anpassas för både mobiler och datorer. Enbart 57 procent tycker att deras webbplats är anpassad efter besökarnas behov

Det har aldrig varit roligare att följa och analysera Sveriges webbplatser. Stora förändringar sker och vårt beteende att konsumera internet ändras. Men det är också frustrerande att se att det kunde vara så mycket bättre om man hade mer fokus på besökarna. Datat finns för att kunna personalisera mera men det utnyttjas inte.

— Pierre Du Rietz, VD och chefsanalytiker på Web Service Award

Övriga fakta från 2016 års trendrapport

 • 78 procent uppger att det finns ett övergripande syfte med deras webbplats.
 • 67 procent uppger att det finns definierade målgrupper för webbplatsen.
 • EpiServer är det vanligaste CMSet. De ökar sina marknadsandelar till 47 procent.
 • 35 procent sitter med CMS som är 5 år eller äldre.
 • 69 procent tycker att de har ett fungerande CMS.
 • SiteVision har nöjdast kunder med hela 92 procent.
 • 42 procent jobbar med att sökoptimera sina texter.
 • 27 procent har gjort en lasttest för att mäta webbplatsens kapacitet.
 • 54 procent uppger att deras webbplats är tillgänglighetsanpassad.
 • 96 procent arbetar med en eller flera sociala medier.
 • 75 procent jobbar aktivt med sina sociala medier.
 • 23 procent ska lansera en ny webbplats under 2016.
 • 19 procent ska göra sin webbplats responsiv under 2016
 • 20 procent som tar hjälp av besökarna för att kvalitetssäkra innehållet
 • 54 procent följer upp förändringar de gör på webbplatsen.

Web Service Awards trendrapport om svenska webbplatser har genomförts sedan år 2006. Årets undersökning besvarades av 575 webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer.

Rapporten kan beställas kostnadsfritt här nedanför.