WSA-dagen 2024: Carin Selldén och Marit Lundström.


Föredrag: Nytt intranät – och sen då?

Hur kan man i stället för stora, dyra intranätprojekt, jobba kontinuerligt och med mindre ansiktslyft?

Lyssna på Marit Lundström, UX-strateg och Carin Selldén ansvarig för internkommunikation på Collectum prata om hur de valt att arbetat vidare med det intranät som lanserades för några år sedan.  De har valt att vidareutveckla kontinuerligt och göra små intranätlyft då och då utifrån insikter om behov och förbättringsområden.

Under 2021 tog de in praktikanten Eilish, som utbildade sig till interaktionsdesigner. Under handledning var hon med och genomförde intervjuer med drygt 20 medarbetare , formulerade och beskrev interna behovsgrupperingar och arbetade fram en effektkarta för intranätet. Eilish hjälpte även till med skisser för omarbetade funktioner som användartestades innan lansering.  Efter detta intranätlyft har ytterligare funktioner förbättrats och kunnat lanseras löpande.

Anmäl dig till WSA-dagen onsdag den 31 januari här >>

Om Marit och Carin

Marit Lundström, UX-strateg och Carin Selldén, intranätansvarig på Collectum