Trendrapporter


Web Service Award publicerar årligen två olika trendrapporter. Den ena om webbplatser och den andra om intranät. Grunden till rapporterna är undersökningar som besvaras av webbplatsansvariga och intranätansvariga på företag, e-handelsföretag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer.

Syftet är att ta reda på hur de upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser respektive intranät. Här kan du ladda ner dem, helt gratis!

Nyare rapporter

Äldre rapporter

Om du vill få äldre rapporter är du välkommen att höra av dig till oss så skickar vi dem.