Intranät


Ett svart hål eller ett intranät som ger nytta? Vi hjälper er att ta reda på vad era användare tycker om ert intranät, vilka behov de har och hur ni ska bli ännu bättre på att ge en nytta till era användare.

Vi på Web Service Award har arbetat med att analysera Sveriges intranät sen år 1999. Under åren har vi undersökt 100-tals olika intranät. Vi har även undersökt en stor andel av Sveriges internationella företag och har därför en stor erfarenhet av intranät på flera språk. Under åren har vi byggt upp marknadens starkast jämförelseindex runt intranät. Vi vet vad som ger effekt.

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom analys och utvärdering av intranät. Val av metoder beror på dina behov. Kontakta oss så kan vi berätta för dig hur du effektivast arbetar för att öka er kunskap om era intranätbesökare.

Intranätundersökningar

Intranätundersökningar

Vi hjälper er att ta reda på vad era besökare tycker om ert intranät, vilka behov de har och hur ... Läs Mer
Trafikanalys

Trafikanalys

Många företag har ett statistikverktyg kopplat till sitt intranät där det vanligaste är att man använder sig av Google Analytics ... Läs Mer
Användartester

Användartester

Att känna sina användare är grunden för att lyckas. Genom att involvera användarna i utvecklingen av intranätet så tar vi ... Läs Mer
Tillgänglighet

Tillgänglighet

Ett intranät för alla Intranätet bör vara tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder eller beroendet av tekniska hjälpmedel. Med hjälp av ... Läs Mer
Rådgivning

Rådgivning

Vi har lång erfarenhet från att studera intranät vilket har gett oss en god kunskap om vad som fungerar generellt ... Läs Mer