Bilprovningen.se – besiktad och uppskattad


Bilprovningens webbplats bilprovningen.se har som huvudsyfte att skapa ökad
tillgänglighet för kunderna, med bokning och kontaktmöjligheter nästan dygnet runt. Den ska kunna erbjuda den service och information som efterfrågas från kunderna.

– Webben fungerar idag, vid sidan av stationerna, som vår huvudsakliga säljkanal där kunder kan hitta information om våra erbjudanden som Bildiagnos och e-Diagnos. Där finns också de kostnadsfria internettjänsterna Mina fordon Privat och bilsmart.se som ger kunderna tillgång till information om de egna fordonen respektive matnyttig information om fordonsmodeller de kanske är intresserade av att köpa, säger Katarina Bentzer Berglind som är marknadskommunikatör på Bilprovningen.

Först och främst är webbplatsen riktad till Sveriges alla fordonsägare, såväl privat- som företagskunder. Men det finns även delar som är riktade till press och till besökare som är intresserade av att veta mer om Bilprovningen som företag.

Bilprovningen har använt sig av WSA vid fyra tillfällen tidigare vilket enligt Katarina gör det lättare att jämföra från föregående år.
– WSA har en bred bas med statistiskt underlag från andra företag som vi kan jämföra oss mot, säger hon. Vi tar till oss av våra svagheter och ser hur vi kan stärka dem och säkerställer att vi fortsätter arbeta med våra styrkor på rätt sätt. Denna gång funderar vi på att ta hjälp av en workshop i samarbete med WSA, för att hitta goda exempel på hur andra arbetat med de delar som vi behöver förbättra.

Man har även koll på besökarnas vanor på webben genom statistikprogrammet Webtrends. Där kan de se hur deras besökare använder sidorna och vad de själva behöver göra för justeringar.

Marknadsavdelningen ansvarar för sidorna mot privat- och företagskunder med bokning och produkt- och tjänsteinformationen. Informationsavdelningen ansvarar för företagsinformation under Om Bilprovningen – finansiell information, pressrum, information om bolagsstyrning och verksamheten.

– Vi är tre till fyra personer som uppdaterar webben från huvudkontoret plus cirka tio personer ute på regionskontoren som ansvarar för stationssidornas uppdatering. Vi samarbetar nära vår teknikavdelning när det gäller teknisk information på webben. Vi har även en IT-avdelning som ansvarar för drift och utveckling av webbplatsen i samarbete med externa konsulter.

Informationen läggs upp via Domino-plattform i Lotus Notes och de har löpande möten med Kundtjänst, för att lyfta de kundfrågor som är återkommande. Då de styrs mycket av regler och förordningar påverkar ändringar i dessa hur de lägger upp informationen. De har även automatisk uppdatering av sina pressmeddelanden till webben via extern leverantör.

– Vi har tidigare samarbetat med webbyråer när vi tagit fram nya versioner av webbplatsen och vi hoppas att vi i år ska kunna starta ett sådant samarbete igen. Att exempelvis ta fram en mobilsajt för vår webbplats är något vi självklart ser som en naturlig utveckling inför framtiden, avslutar Katarina.