Tretti.se: Den moderna vitvaruförsäljaren finns på nätet


Vill du handla ett nytt minikök, en tvättmaskin eller varför inte en ny dammsugare? På tretti.se köper kunder från hela Sverige sina vitvaror och hushållsapparater på nätet. Den nuvarande webbplatsen är uppbyggd på en egenutvecklad plattform som lanserades i januari 2009.
– Den huvudsakliga anledningen till att vi valde att utveckla sajten själva var att vi på så vis kunde säkerställa flexibilitet, att vi snabbt skulle kunna anpassa och vidareutveckla webbplatsen för att möta våra kunders behov och önskemål, säger Frank Hoffmann som är IT-chef och huvudansvarig för webbplatsens funktionalitet.
Frank jobbar till vardags tillsammans med 3 kollegor på IT-avdelningen. Justeringar och utveckling av nya funktioner sker kontinuerligt och föranleds ofta av direkt feedback från kunder men även genom kvantitativ analys av besökarnas beteenden.
– Vi gör mindre justeringar av webbplatsen varje vecka och större uppdateringar sker ett par gånger per år, säger Frank Hoffmann.
IT-avdelningen arbetar i nära kontakt med webbavdelningen, som producerar och ansvarar för allt innehåll på webbplatsen. Webbavdelningen består 4 personer som leds av marknadschef Elias Holmer.
– Vi lägger mycket kraft vid att alltid hålla hög kvalitet på vårt innehåll, oavsett om det gäller texter, bilder, filmer eller annat. Även om vi exempelvis får mycket produktinformation från våra leverantörer lägger vi tid på att omformulera och förädla denna information, för att skapa ett enhetligt intryck över hela webbplatsen, säger Elias Holmer.
Kvaliteten på webbplatsens innehåll säkerställs genom stickprovskontroller. Samtidigt erbjuder det egenutvecklade systemet tekniskt stöd för att undvika bristfällig publicering.
– Vi tittar alltid på möjligheter att underlätta och förbättra upplevelsen för våra besökare och i detta arbete har WSI-undersökningen hjälpt oss. Vi använde framförallt de aggregerade resultaten av undersökningen för att prioritera framtida projekt. Ett par nya funktioner lades även till som följd av kommentarerna och fritextsvaren vi fick från våra besökare, berättar Frank Hoffmann.