Minpension.se: Inga obehagliga överraskningar


Alla som arbetat och tjänat in pension i Sverige är målgrupp för sajten www.minpension.se och huvudsyftet med webbplatsen är helt enkelt att se till att folk inte får en obehaglig överraskning den dagen de går i pension.
Anders Lundström som är vd på Min Pension och har även huvudansvaret för webbplatsen. 
– Hela vår affär bygger på webbplatsen så alla anställda, tre stycken, arbetar med innehållet. Men även ett antal leverantörer på hel eller deltid. Kärnan som arbetar med webbplatsen är cirka tio personer som oftast utarbetar vår information i samarbete med andra parter såsom myndigheter, pensionsbolag eller arbetsmarknadens parter.
Han beskriver deras organisation som centraliserad och berättar vidare att de självklart kvalitetsgranskar allt material som ska ut på webben genom faktakontroller och språkliga genomgångar. Allt avseende drift, förvaltning och utveckling är outsourcat. 
– Minpension.se är snarast en beställar- och mottagarorganisation, säger Anders.
De arbetar mycket med att mäta webbplatsen utifrån inkomna ärenden till deras helpdesk, men också via WSA-undersökningar och kvalitativa undersökningar. 
– Resultatet styr prioriteringen av utvecklingen och därefter testar vi funktionalitet med så kallade AB-tester, berättar Anders. När funktionaliteten är införd i produktion brukar vi genomföra en ny WSA-undersökning för att kontrollera hur funktionen uppfattas av en större mängd användare. Vi brukar normalt sett genomföra minst två WSA-undersökningar per år.

Hur använder de då WSI-undersökningen internt?
- Vi går igenom resultatet och utnyttjar informationen om vissa målgrupper till att göra fördjupade studier, berättar Anders. Vi använder också resultatet för ett användarnöjdhetsindex till att jämföra år över år.
Dessutom tittar de på hur de utvecklats gentemot övriga i samma bransch och utläser trender. Han menar att de kan se WSI-rapporten som en kvittens om att de är på rätt väg eller för att styra om utvecklingen och tycker att det är ett kostnadseffektivt, enkelt och utförligt verktyg med möjligheter till fördjupning direkt från användarna.
– Det blir inte bättre än så!
Sigma Solutions, Capitex, Lights in Line och Granath är exempel på underleverantörer som hjälper Min Pension på webben. (VM-Data) SIFO har även varit inblandade i Usability-undersökningar. Webbplattformen bygger på Microsoft .NET.