Aftonbladet mobil/app: Alla är målgrupp för appen


Att leverera senaste nytt från Sverige och världen i en mobilanpassad miljö! Det är huvudsyftet för Aftonbladets App som funnits sedan 2008. ”Alla” blir svaret på frågan om vem som är huvudmålgrupp.

– Den mest besökta avdelningen hos oss är helt klart ”senaste nytt”, säger Johan Åsén, Head of Mobile på Aftonbladet. Användarna kommer till Aftonbladet i mobilen för att bli uppdaterad!

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Vi gör kontinuerliga undersökningar där vi mäter gillande och så gör vi även tekniska mätningar, svarar Johan.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er App?

– Vi använder oss av en rad tekniska leverantörer, WSA för undersökningar.

Appen marknadsför Aftonbladet i första hand genom deras övriga kanaler. Det vill säga genom tidningen och webbsidan. Merparten av appen utvecklas internt.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

Aftonbladet strävar hela tiden att ligga i framkant när det kommer till nya plattformar, säger Johan. Vi har varit lyckosamma i att snabbt fånga upp användarnas förflyttningar och har varit lyckosamma i dem produkter vi lanserat.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

-Under 2013 kommer vi framförallt lansera en helt ny mobilsajt – ett oerhört spännande projekt!