Agria Djurguiden App: Alla goda råd i din ficka


I kategorin Mobil/App är appen Agrias Djurguide nominerad. Den absolut snabbaste vägen till råd och hjälp om olyckan är framme: En krosskada under en ridtur, ett skärsår i hundens tass eller kemikalier i kattens päls.

-Appen är i första hand tänkt att ge snabba och handfasta första-hjälpen råd, berättar Cecilia Winter som är Kommunikationsansvarig på Agria Djurförsäkring. Sjukdomar och olyckor händer sällan när man är beredd, men mobilen har vi för det mesta med oss. Med appens hjälp har du råden i fickan och det kan vara skillnaden mellan liv och död men även ha stor betydelse för hur skadan sedan läker.

Agrias Djurguide är alltså appen som ger första hjälpen-råd, visar dig närmsta veterinärklinik och informerar om hur du kan undvika skador. Den lanserades i maj 2011 för häst- hund- och kattägare men också för blivande djurägare

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna i den?

– Första-hjälpen råden om olycksfall och sjukdomar och nyhetsartiklarna med råd och tips, svarar Cecilia. Även namntipsen är uppskattade.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Vi följer nedladdningsstatistiken och gjorde även en undersökning under 2012 med hjälp av WSA för att få feedback på innehåll, design och funktion.

Hur hittar användaren vanligast till er app?

– Vi tipsar våra nyblivna försäkringstagare om appen när de får i sitt försäkringsbrev. Vi har också information på vår webbplats agria.se men det vanligaste är att de hittar den i App Store eller Google Play.

Vad gäller sjukdomsråden är det Agrias veterinärer som ansvarar för innehållet och övrigt innehåll av projektledaren. Ansvaret för appen i sin helhet ligger på Agrias avdelning för webb- och mobilutveckling. Första-hjälpen-råden ses över två gånger årligen av veterinärerna och Cecilia berättar att de också fyllt på och förbättrat innehållet ett par gånger.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet?

Två veterinärer, som var och en är specialiserade på häst respektive hund/katt samt en kommunikatör.

Mobile interaction är deras samarbetspartner och hjälper dem med den tekniska utvecklingen.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

– Just nu ligger utvecklingsfokus på vår responsiva sajt och vi kommer att integrera delar av appen med den responsiva sajten framöver. De gör att appen som sådan inte kommer inte att genomgå några stora funktionella förändringar. Vi vet också, tack vare undersökningen, att många användare efterfrågar mer innehåll och det är möjligt att vi lägger till några avsnitt. Men appen var aldrig tänkt att vara ett komplett uppslagsverk utan beskriva fall där det är viktigt att agera snabbt och på ett sätt som inte förvärrar skadan eller sjukdomen.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

Det är en tydlig nytto-app som fyller en viktig funktion för en djurägare, säger Cecilia. Texterna är specialanpassade för mobilformatet och nischat mot akuta olycksfall och sjukdomsråd.