Försvarsmakten: Rekrytering får huvudrollen


Att försöka peka ut ett huvudsyfte för forsvarsmakten.se är vanskligt enligt Niklas Englund – Chef Försvarsmaktens digitala medier. Försvarsmaktens myndighetsutövning är omfattande och i många fall står liv på spel. Den information som är viktigast är kanske inte den som är populärast.

Vi har flera huvudsyften, förklarar han. Ett är att uppfylla skyldigheten vi har som myndighet att informera om vår verksamhet. Ett annat syfte är att informera om sådant som underlättar eller hjälper allmänheten. Webbplatsen ska också stärka varumärket Försvarsmakten. Sen har vi förstås den för Försvaret så kritiska rekryteringen som nästan uteslutande sker på webbplatsen/webbplatserna.

Vilken är webbens primära målgrupp?

Vi har idag en webbplats som byggdes för en annan Försvarsmakt än den vi har idag, där rekrytering numera är ett av våra allra viktigaste mål med webbplatsen. Målgruppsmässigt har vi därför fått göra en förskjutning, från intresserad allmänhet och media mot att gå mot arbetssökande. Även anhöriga är en viktig målgrupp.

Inom kort blir det omfattande arbetet färdigt med att bygga en helt ny digital närvaro. Där ska Försvarsmaktens breda verksamhet rymmas och där kan de på ett öppet vis kommunicera med sina besökare och uppnå målet att bli en av Sveriges största rekryterare.

Försvarsmakten är representerad inom de flesta delar av samhället och webbplatsen försöker stödja många verksamheter, säger Niklas. De sekundära målgrupperna får därför anses vara många och divergerade. Vi har till exempel anhöriga till soldater i utlandstjänst, boende nära skjutfält, civilbefolkning i de insatsområden vi verkar, fodervärdar till våra hundar, turister som vill se högvakten med mera.

De mest besökta sidorna är de som handlar om rekrytering, men även informationen från Afghanistan samt Försvarsmaktens nyheter är välbesökta. – Runt om i landet kan vi också se att besökare söker sig till sina lokala förband för att se vad som händer där. Vi har även en stor mängd bilder av hög kvalitet på vår sajt och i vår bilddatabas, bilder som hela tiden tillförs från verksamheten, byts ut och hålls aktuella.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

Vi mäter huvudsakligen genom webbenkäter, säger Niklas. Försvarsmaktens verksamhet engagerar många och det märks i olika sociala medier varifrån vi också plockar upp idéer och kritik. Under vintern har vi i arbetet med nya webbplatser även genomfört användarundersökningar.

Ytterst ansvarar Försvarsmaktens informationsdirektör för webben, genom att vara ansvarig utgivare. I praktiken styrs innehållet från Informationsstaben på Högkvarteret där det finns en grupp som ansvarar för Försvarsmaktens digitala medier. Till stöd för denna finns en webbredaktion bestående av kvalificerade redaktörer spridda över landet.

– Från att ha haft ett decentraliserat ledarskap och ansvar för innehållet på webbplatsen har Försvarsmakten ändrat inriktning, säger Niklas. Nu hanteras innehållet av ett färre antal väl utbildade redaktörer, några sitter på förband ute i landet och några finns på högkvarteret. Till stöd för dessa finns en webbredaktion bestående av ett antal högt utbildade och kunniga redaktörer. Innan en ny redaktör ges tillgång till forsvarsmakten.se måste personen utbildas. Publiceringsrätt ges ut i ett senare skede när redaktören visat förståelse och kunskap. Innan dess sker publicering och kvalitetskontroll av webbredaktionen och centrala redaktörer. Vi har också hjälp av leverantörer för att hålla kvalitén uppe. Ett företag hjälper oss med övervakning av stavfel och brutna länkar och ett annat med sökmotoroptimering och textkomposition. När vi själva inte räcker till produceras innehåll av ytterligare en leverantör. Vi har ett antal dokument som styr hur vi arbetar med kvalitet.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet på webben?

– Det finns ungefär 80 redaktörer som är mer eller mindre aktiva. Räknar man de som är aktiva några gånger i veckan sjunker siffran till hälften eller en tredjedel. De finns också redaktörer med specifika uppgifter som till exempel de som lägger in lediga tjänster på webbplatsen. Dessa är inte inräknade.

Förvaltning och utveckling av forsvarsmakten.se sker idag av Ottoboni och driften av Logica. Partner för koncept och design är DDB. Rekryteringskampanjerna utvecklas av DDB och kring sajten finns också ytterligare cirka 10 till 15 leverantörer knutna, till exempel för statistik, enkäter, sökmotor, jobbansökan, nyhetsbrev med mera.

Vilken plattform arbetar ni med?

– Idag används EpiServer 4.62 men de nya webbplatserna som lanseras under vintern/våren 2013 är byggda i Epi 7. Bloggportalen är byggd i WordPress.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter?

– I de nya webbplatserna bygger vi in mobilanpassning/responsivitet. Vi har även sedan länge två appar till Ios och Android. Dessa ses över under året och eventuellt tillförs nya appar.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

För att vi har en aktiv utveckling av vår digitala närvaro där vi löpande anpassar till trender och besökarnas önskemål.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

Allt! En ny version av myndighetswebbplatsen www.forsvarsmakten.se, en helt ny rekryteringswebbplats rekrytering.forsvarsmakten.se samt en uppdaterad bloggportal blogg.forsvarsmakten.se. Utöver detta ser vi över appar, sociala medier, bilddatabas med mycket mer!