Optimerat av Swedavia


Swedavias responsiva webbplatser har funnits sedan mars 2011 och möter efterfrågan från deras målgrupp resenären på såväl funktionalitet som innehåll för mobila enheter. Maria Tungström, projektledare för framtagandet av de responsiva webbplatserna på Swedavia berättar att flygplatsernas responsiva webbplatser i första hand riktar sig mot resenären medan koncernens riktar sig mot såväl B2B som B2S.

– Flygplatsernas mest uppskattade funktion är utan konkurrens realtidsinformation med ankomst- och avgångstider. Andra populära delar är Hur man tar sig till flygplatserna med funktionalitet för att förboka parkering eller hitta rätt med kollektiva färdsätt, information kring själva flygresan och det kommersiella utbudet av exempelvis butiker och restauranger på våra flygplatser.

Genom årliga mätningar tillsammans med WSA mäter Swedavia om målgruppen är nöjd med innehåll och funktion. För att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende gör de användartester som säkerställer upplevelse och användarvänlighet.

– Vi gör också belastningstester för att säkerställa att infrastrukturen och lösningar håller för det tryck vi får på våra webbplatser under olika omständigheter som till exempel en snöstorm. Dessutom gör vi funktions- och systemtester för att säkerställa att det vi utvecklar funkar.

Maria ser till att Swedavia jobbar kontinuerligt med att sökordsoptimera de responsiva webbplatserna för bättre rankning hos sökmotorerna. – Vi har nästan alltid med webbadresserna i de kampanjer som genomförs. Därtill finns adresserna med på produkter som ingår i profilmaterialet t ex visitkort. Vanligast är nog att man söker upp oss via sökmotorer eller att man redan känner till vilken webbadress flygplatsen har.

Vem ansvarar för innehållet i de responsiva webbplatserna?

– Det övergripande ansvaret ligger hos Swedavias marknadsavdelning.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet?

– Det kan variera med tiden men ungefär 4-5 redaktörer, 3-4 tekniska resurser, 3-4 projektledare och därtill projektgrupper. Vi har arbetat med ett eget utvecklingsteam av IT-konsulter från våra ramavtalsleverantörer.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– För att vi lyckats ganska bra och är relativt tidigt ute med en lösning som fungerar i responsiv design.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

– Mycket! Till exempel så ska vi förbättra möjligheten för alla våra flygplatser att ge våra resenärer möjlighet att prenumerera på realtidsinformation kring sina flighter. Därtill jobbar vi på att anpassa alla våra kanaler för att på ett mer individanpassat sätt svara på våra resenärers behov och förenkla deras köp-upplevelse i de digitala kanalerna. Vi ser också över hur vi ska utöka utbudet av reseinspiration, kundservice och produkt- och tjänsteutbudet.