Panduro inspirerar


Huvudsyftet med Panduro.se är att sälja varor i någon av kanalerna. Webben, egna butiker eller genom återförsäljare.

Vi vill också inspirera till många olika hobbies och visa hur man kan använda våra olika material, tipsa om bra tillbehör med mera, svarar Monica Larsson som är webbansvarig på Panduro. Här kan besökaren när som helst på dygnet inspireras, lära mer om en hobby och självfallet handla.Kunden kan förbereda sitt butiksbesök och hon kan – efter att till exempel ha handlat i butiken – skriva ut en vägledning eller se en vägledningsfilm när hon kommer hem.

Den huvudsakliga målgruppen för Panduro Hobby är kvinnor 25-45 år med barn, men även om tyngdpunkten på deras produkter är just för dem så finns där något för alla.

Webben ska vara självklar att använda även för alla våra butikskunder. Vi vill underlätta köpupplevelsen! I katalogen hänvisar vi exempelvis till ett inspirations-ID där det på webben finns mer information om hur man gör inspirationen och vilka artiklar som behövs.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna?

– Sökning efter artiklar och inspirationer via fritextsökning och via menyerna, svarar Monica. Kampanjer och Butiker är också välbesökta sidor.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Vi har nytta av våra Web Service Award (WSA) undersökningar, och så använder vi Google Analytics samt att vi har nära samarbete med kundervice och lyssnar av på Facebook där man får en del feedback.

Innehållet på webben kommer från olika avdelningar. Sortimentsavdelningen ansvarar för fakta kring artiklarna och inspirationer, marknadsavdelningen har det övergripande ansvaret för webben och där jobbar de också med bilderna, texterna med mera.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Vi jobbar kontinuerligt med att hitta bra arbetsflöde för att få så bra kvalitet som det bara går, svarar Monica. Det är ett ständigt pågående arbete. Vi är dessutom noggranna och engagerade vilket håller uppe kvaliteten. Vi har precis utökat från 1,5 till att nu vara 2 personer som på heltid jobbar aktivt med innehållet.

Hur och av vem sköts det tekniska underhållet?

– Det sköts av vår externa webbkonsult Omegapoint tillsammans med vår egen IT-avdelning. Utvecklingen sköts av Omegapoint tillsammans med vår interna webbgrupp. Även våra konsulter DecidoKompetensor, Bording och BuildPix är involverade.

Vilken plattform arbetar ni med?

– Sitecore som CMS, Operativsystemet det körs i är Windows Server och webbens databas är Microsoft SQL Server.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Vi har många års erfarenhet och vi har lyssnat på vad besökarna förväntar sig. Och vi nyttjar våra olika kanaler tillsammans. Det gör att besökarna blir fler och fler vilket i sig också ger tyngd till utvecklingen. Vi har oerhört engagerade kunder som gärna delar med sig med vad de tycker.

Så vad händer under 2013?

Närmast ligger förenklad checkout och längre fram en mobil sajt. Det finns också planer på en snabbkassa lite längre fram.