Polarn O. Pyret: Bättre relationer och ett nytt serviceutbud


Huvudsyftet med Polarnopyret.se är att deras kunder ska få en ny service – att de kan handla via internet, när de vill och när de ser att de har tid. Och att kunden kan få varan hem till sig.

– Vi ser också vår webbplats som en möjlighet att informera kunden bättre samt att berätta vad vårt varumärke står för, berättar Yvonne Karolin som är e-commerce manager på RNB Retail And Brands samt ansvarig ehandelschef på PolarnO.Pyret AB. Webbplatsen ger oss möjlighet till dialog med kunden omkring detta.

Hon berättar vidare att det är viktigt för företaget att ha en nära relation till kunden för att kunna ge dem excellent service och hjälpa dem i frågor kring kläder och barn. Och just föräldrarna är givetvis den primära målgruppen för webben även om den också riktar sig till mor- och farföräldrar eller andra vänner och släktingar till barnet.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna?

– Det är möjligheten att kolla lagersaldo i butik – hitta butik, att kunna handla på nätet samt vår unika möjlighet att köpa och sälja begagnade PolarnO.Pyret-kläder på vår site som privatkund. Det är en mycket unik tjänst som står för en del i vårt erbjudande om återanvändning av våra plagg, ett gott andrahandsvärde och ett ansvarstagande i miljöfrågor.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Vi gör ett antal kundundersökningar varje år och använder oss av olika partners för detta.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

– Vi tar hjälp av webundersökningsföretag som undersöker och utvärderar websiter med bas i faktiskt kundunderlag och korrekt målgrupp och deras behov och önskemål.

Vilka ansvarar för innehållet på webbplatsen?

– Vi är en större webbgrupp och har flera som ansvarar för olika delar baserat på erbjudandets storlek och karaktär på siten. Vi lyssnar mycket på våra kunder och anpassar oss till deras behov och önskemål. Och vi försöker ligga i framkant omkring nya innovationer i och med de tekniska framstegen.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet?

– Det ser olika ut och beror på vilken typ av innehåll. Flera personer inom organisationen är involverade och för oss är det viktigt att siten är en integrerad del i vårt övriga kundutbud.

Hur och av vem sköts det tekniska underhållet, driften och utvecklingen?

– Vi har en intern IT-avdelning och externa leverantörer som stödjer oss i detta. Vi arbetar i en lösning som bygger på Episerver och Enova. Plattformen valdes 2008 utefter de rådande förutsättningar som fanns då och byggde på att vi ville vara starka på innehållsdelen och en stabil e-handelslösning.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter?

– Vi marknadsför oss via e-post- och de flesta öppnar sin mail via en smartphone idag. Vi har påbörjat arbete för att möta mer mobila kundbehov.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Vi har en renodlad site med en enkel väg till att uppnå kundmålen. Och vi har nyttjat befintlig varumärkeskännedom omkring vårt varumärke hos våra kunder för att de ska känna igen sig oavsett var de befinner sig. Online eller offline. Igenkännande i varumärke och i en siteuppbyggnad som följer gängse normer är viktigt för totala upplevelsen.

Under 2013 jobbar Yvonne och hennes kollegor för en mobilsite och förutsättningarna att möta sina kunder mer internationellt.

– Vi kommer även att bidra till en bättre service genom att knyta onlinetjänster och offlinetjänster tightare samman, avslutar Yvonne.