Rikspolisstyrelsen: Satsar på webben och skapar högt förtroende


Oftast är det passansökan eller anmälan av ett brott som får allmänheten att söka sig till polisen.se. Och det är stor uppslutning för att leverera service och information till allmänheten. På Rikspolisstyrelsens webbredaktion arbetar omkring 20 personer med webben och intranätet. Totalt inom Polisen arbetar 200-300 personer aktivt med webbplatsen. Närmare 700 personer har behörighet att publicera information på webbplatsen men gör det sällan.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna där?

– Det är ”Hänt senaste dygnet”, ”Information om passansökan”, ”Öppettider och adresser till polisstationer”, ”Polisanmälan”, Begäran om utdrag ur belastningsregistret och ”Lediga jobb” svarar Anders Vessman som är samordnare för webbutvecklingen på Rikspolisstyrelsen.

Huvudsyftet med polisen.se är att leverera service och information till allmänheten, arbeta med bilden av Polisen, öka kunskapen om Polisens uppgift, verksamhet och resultat samt att påverka bilden av Polisen för att bidra till ett fortsatt högt förtroende.

– Det gör vi genom att underlätta kontakten med och tillgängligheten till Polisen och erbjuda innehåll och service som besökarna efterfrågar, säger Anders.

Utsedda faktaansvariga inom hela Polisen ansvarar för innehållet inom sitt område. Webbredaktionen på Rikspolisstyrelsen skriver nyheter och ansvarar för webbanpassning av innehåll och webbplatsens gemensamma struktur. Länspolismyndigheternas webbredaktörer webbanpassar det lokala innehållet och skriver lokala nyheter. Länskommunikationscentralerna rapporterar händelser dygnet runt.

Vilka är webbens primära målgrupp?

– Allmänheten, framför allt privatpersoner, exempelvis utsatta för brott eller passökande. Sekundär målgrupp är arbetssökande till polisen, blivande studenter vid polisutbildningar, journalister och andra opinionsbildare. Men även andra myndigheter, kommuner och landsting.

Huruvida dessa besökare är nöjda med det innehåll och de funktioner som möter dem mäts genom besökarundersökningar, användbarhetstester och användarintervjuer.

– Vi använder oss av webbanalys i statistikverktyg för sidbesök och sökningar, Google Webmaster Tools för uppföljning av framför allt externsök och verktyg för prestanda och övervakning. Dessutom har vi verktyg för kontroll av stavning, brutna länkar, tillgänglighet och sökoptimering, berättar Anders.

Hur använder ni er av WSI-undersökningen?

– Vi följer upp de förändringar vi gjort under året och ser om de avspeglar sig i resultatet, berättar Anders. Vi har varje år med några egna frågor som vi använder för att få in mer underlag om sådant vi planerar att förändra. Vi läser frisvaren och noterar problem, beröm och förslag på förändringar och har med det när vi planerar arbetet. Vi har med WSI-undersökningen som underlag när vi prioriterar vad vi ska satsa på det kommande året.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Faktagranskning av permanenta webbsidor görs minst en gång per år genom automatiska påminnelser till faktaansvariga via e-post.Vi har en länk ”Synpunkter på webbplatsen” på varje sida där besökare kan skicka in synpunkter via ett e-postformulär.

Utbildade webbredaktörer publicerar deras permanenta webbsidor och ansvarar för att innehållet är webbanpassat. Undantaget är vissa delar med löpande information som händelserapporteringen, platsannonser och upphandlingar där publiceringen och ansvaret för kvaliteten delegerats ut i organisationen. – Vi har lathundar som beskriver hur man publicerar olika typer av innehåll.

Rikspolisstyrelsen ansvarar för drift och förvaltning av polisen.se medan utvecklingen sker i samarbete med KnowIT och några andra leverantörer.

Vilken plattform arbetar ni med?

– Vi jobbar med Episerver CMS 6 för att den är enkel att lära sig, har de flesta funktioner som vi behöver och via licensavgiften får vi tillgång till utveckling av produkten genom uppgraderingar. Det är en etablerad produkt med stor kundkrets vilket innebär att det finns många utvecklare och konsulter som kan produkten och den kommer förhoppningsvis finnas kvar på marknaden i flera år och fortsätta att utvecklas.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– För att webbplatsen levererar aktuell och intressant information som är anpassad till vad våra besökare vill ha. Under 2012 har vi arbetat mycket med att förbättra innehållet, vi har skrivit om texter, kortat ner och förenklat. Vi har också anställt en bildredaktör som gör att vi har tillgång till fler och bättre bilder från polisverksamheten och vi har börjat producera egna filmer. Vår ambition är att sajten ska vara lättnavigerad och enkel att förstå och använda samt ha hög tillgänglighet. Vi har en bra grund sedan den stora omgörningen av webbplatsen 2009 som vi har byggt vidare på i små steg.

Vad tänker ni förbättra under 2013?

– I början av 2013 förbättrar vi informationen om polisstationer och öppettider, vi gör om startsidan och uppgraderar sökfunktionen. Vi kommer att arbeta vidare med våra sidor på andra språk: kvalitetssäkra befintliga språk och översätta till ytterligare språk. Vi ska utveckla vår information till personer med funktionshinder och göra en granskning av tillgängligheten generellt. Vi fortsätter med den målgruppskartläggning som påbörjades 2012 och tar fram en effektkarta som blir underlag för en långsiktig utvecklingsplan för webbplatsen.Vi kommer också att påbörja ett arbete med att göra om webbplatsen till följsam – responsiv – webbdesign så att den fungerar oavsett skärmstorlek och enhet.

Vi intervjuade Anders Vessman förra året när de nominerades till WSA och det låter som om vi får anledning att höras om 12 månader igen…