SBU: Mer hälsa per satsad krona


– Vår främsta målsättning är att på ett enkelt och tydligt sätt ska peka på vilka metoder som är de säkraste och mest effektiva inom medicin och hälsa, säger SBU:s Kommunikationschef Debora Egenvall. Vårt arbete leder till mer hälsa per satsad krona, vilket räddar liv och förbättrar livskvaliteten för våra medborgare. Medicin och hälsa berör och engagerar, därför är vår webbplats viktig, uppskattad och välbesökt.

Webbsidans primära målgrupp är personal inom hälso- och sjukvården, tandvård samt omsorg, men också patienter eller anhöriga som behöver fördjupa sina kunskaper inom ett särskilt område.

– Vi ser också att vår arbetsmetodik intresserar andra samhällssektorer som exempelvis utbildningssektorn, säger Debora.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna där?

– Att söka i vår rapportdatabas och i databasen för Vetenskapliga Kunskapsluckor, att ställa frågor till vår Upplysningstjänst för vården och att få kunskap om hur vi arbetar med evidensbaserad medicin. Det innebär att kombinera vetenskap med klinisk kompetens och patientens unika situation och önskemål. Målet med evidensbaserad medicin är att vården använder de metoder som gör störst nytta.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Det gör vi genom webbaserade enkätundersökningar och kvalitativa djupintervjuer i samband med utveckling av nya funktioner.

Kommunikationsenheten är huvudansvarig för innehållet på webbplatsen, men det finns ett stort engagemang från övriga medarbetare när det gäller att förmedla viktiga kunskaper via webben. SBU har omfattande rutiner för att kvalitetssäkra innehållet i rapporterna som publiceras. De granskas av externa experter, deras vetenskapliga råd samt ett internt kvalitetsråd.

– SBU:s verksamhet bygger på trovärdighet, säger Debora. Eftersom vårt systematiska arbetssätt är grunden för detta har vi noggranna rutiner innan rapporterna publiceras. Vår målsättning är att vårt språk ska vara enkelt, därför arbetar vi också aktivt med skrivtips från Språkrådet. Tekniska underhållet och driften sköts av Circuit och den strategiska utvecklingen ansvarar vi själva för.

Vilken plattform arbetar ni med?

Vi använder Episerver som är användarvänligt. Det är en enkel plattform för nya redaktörer när det gäller att lära sig publiceringsverktyget.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter och surfplattor?

– Sedan 2011 har vi en SBU-app som gör det möjligt att få enkel och snabb tillgång till SBU-material såsom artklar, slutsatser från SBU:s utvärderingar, kommentarer till internationella utvärdering. Genom den går det också att beställa rapporter och dela information genom sociala medier via surfplatta och mobiltelefon.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

Därför att det finns oberoende och unik medicinsk information som verkligen kan leda till bättre vård för alla medborgare på vår hemsida. I allt webbarbete vi gör, utgår vi från vad våra besökare verkligen vill veta. Vi lägger också mycket energi på en tydlig struktur och dagliga uppdateringar.

Under 2013 ska SBU vidareutveckla sökfunktionerna i sina databaser, ge webben en ny grafisk design och arbeta vidare med film som verktyg på webben.