Min Pension: Minpension.se stämmer av med fokusgrupper


Minpension.se är en internettjänst som kostnadsfritt ger pensionssparare i Sverige en bild av sin framtida pension. Alla som tjänar in till pension i Sverige har möjlighet att få sin samlade pensionsinformation presenterad på minpension.se efter registrering och inloggning.

Vilka är de mest uppskattade och använda funktionerna?
– De mest uppskattade funktionerna är att se sin intjänade pension och utifrån denna göra pensionsprognoser, berättar Maria Eklund på minpension.se. Vi ser WSAs webbenkät som ett av de viktigaste underlagen för framtida utveckling i kombination med kundservice feedback och vi arbetar kontinuerligt med fokusgrupper vid stora förändringar.

Ansvaret för riktigheten i de pensionsuppgifter som levereras till sajten efter individens registrering, ligger hos varje enskild leverantör – pensionsinstituten. För övrigt innehåll på portalen, såsom beräkningskomponenter och faktatexter, ansvarar bolaget Min Pension i Sverige AB.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– I samarbete med våra samarbetspartners pågår ett ständigt arbete med att upprätthålla kvaliteten på portalens innehåll, säger Maria. Målet är att skriva enkla texter om det komplexa ämnet pensioner.

De är fyra anställda som arbetar aktivt med webbens innehåll med hjälp av ett varierande antal konsulter. Det tekniska underhållet omhändertas av Sigma, driften av EDB. Utveckling av sajten sker främst genom ett nära samarbete mellan Sigma, Capitex och Min Pension i Sverige AB. Minpension.se baseras helt på plattformen Microsoft.NET.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Ämnet pensioner anses av många vara svårt att förstå, förklarar Maria. Samtidigt kräver de nya premiebestämda pensionsplanerna mer engagemang av individen än vad tidigare förmånsbestämda planer gjorde. På minpension.se beskrivs, enkelt och pedagogiskt, pensionens uppbyggnad. Dessutom erbjuds registrerade besökare en prognos av den framtida pensionen, baserad på individens egna uppgifter. Den som önskar kan själv mata in uppgifter inför prognosberäkning och simuleringar.

Vad tänker ni förbättra under 2011?
– Under året kommer vi att vidareutveckla distributionskanalerna och därmed göra portalen tillgänglig på flera av våra samarbetspartners hemsidor samt via mobila plattformar.

Min Pension blev nominerad i kategorin Information & Service – WSA 2010.