Pågen: Bygger varumärket med hjälp av webben


– Syftet med vår webb är att bygga varumärket Pågen, säger Johanna Wrangell på Pågens marknadsavdelning. Det gör vi genom att informera, inspirera, ge kunskap, underhålla och öppna upp för en dialog.

Konsumenten är deras primära målgrupp. De har även flera andra målgrupper som de vet besöker hemsidan och som de kommunicerar med i viss utsträckning. De är dock alla sekundära målgrupper.

– Av dessa sticker målgruppen ”Storhushåll” ut lite grann, säger Johanna. Vi har låtit skapa en särskild avdelning för dem med målgruppsanpassad information.

Andra sekundära målgrupper som dock ändå finner ett intresse och behov för webben är journalister, arbetssökande, samarbetspartners, dietister, storhushåll, anställda och demonstratriser.

De främsta besöksanledningarna för konsumenterna när de undersökte detta förra gången med WSA, var att hitta ett lämpligt bröd (30%), delta i tävling/se tävlingsresultat (30%), läsa nyheter från Pågen (25%), innehållsdeklaration/näringsvärden (24%), se allergiinformation (18%) och annan anledning (15%).

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?
– Vi mäter detta direkt med statistik i Google Analytics, men även med hjälp av WSAs enkäter på vår webb en gång per år.

Vem ansvarar för innehållet på webbplatsen?
– På Pågen är det jag som är webbansvarig, och jag tillhör Marknadsavdelningen på Pågen. Till min hjälp har jag även framför allt Kvalitetsavdelningen som bistår med uppdateringar av viss information kring våra produkter och som kvalitetssäkrar att produktinformationen på vår webb är korrekt. Input till innehåll kan dock komma från många olika håll.

Kvaliteten på innehållet säkerställs genom noggrann korrekturläsning av produktinformation.

– Många av de texter vi använder på vår webb används även i andra kanaler och är därmed godkänd och korrekturläst flera gånger om.

För drift har de hjälp av Episerver som är deras webbhotell.

– Vi använder sedan slutet av april 2010 Episerver som cms. Då lanserade vi även vår nya hemsida. Valet av cms var relativt enkelt, eftersom vi ville ha ett standardverktyg för att ha bra möjligheter till val av samarbetspartners, en användarvänlig miljö och ett cms med bas och partners i de nordiska länderna.

Den externa byrån Kunde & c:o som har skött större delen av utvecklingen av ny funktionalitet. Sedan kan de även anlita både intern och extern byrå i samband med kampanjer.

– Filmproduktionsbolag har också anlitats i vissa sammanhang.

De har en ganska tydlig definierad målgrupp för sin webb och för marknadskommunikationen överlag på Pågen.

– Vi värdesätter och lyssnar på konsumenternas åsikter, och anpassar webben utifrån de behov som uppkommer. Vi arbetar också aktivt med webben som en naturlig del i vår totala marknadskommunikation. Den röst och det budskap vi använder i vår kommunikation ska vara samma oavsett kanal; butik, på tv, förpackningar, storbildstavlor, på webb med mera.

Vad tänker ni förbättra under 2011?
– Det beror på våra undersökningsresultat, som jag ännu inte har fått! Vi har dock redan tankar kring vad vi vill göra och det handlar mest om utveckling och förbättring av strukturen på vår webbplats. Samt hur vi kan skapa mervärde för våra konsumenter som besöker vår webb genom att tillföra nytt innehåll.

Pågen blev nominerad i kategorin Information & Service – WSA 2010.