Pensionsmyndigheten: en webbplats för framtiden


De mest uppskattade funktionerna på pensionsmyndigheten.se är inte helt oväntat dem som ger besökaren möjlighet att söka information om sin pension och se en prognos, byta fonder inom premiepensionen och se fondernas värdeförändring.

– Pensionsmyndighetens webbplats vänder sig till pensionssparare och pensionärer, berättar Camilla Östberg Sjöö som är processutvecklare på Pensionsmyndigheten. Vi informerar om den allmänna pensionen och tillhandahåller e-tjänster knutna till den.

Pension är ett ämne som berör alla, men den primära målgruppen för webbplatsen är Pensionärer och pensionssparare indelade i olika livsfaser. Den sekundära målgruppen är faktasökare, journalister och jobbsökare.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?
– Vi använder oss av webbenkäter och trafikstatistik. Även synpunkter från kunderna via e-post och telefon är ett verktyg. Sedan arbetar vi också med användartester och fokusgrupper under webbutveckling.

När det gäller enkäter har Pensionsmyndigheten samarbetat med WSA under 2010 och har löpande en intern hantering av kundsynpunkter och trafikstatistik.

På Pensionsmyndigheten är den Informationsenhetens chef inom avdelning Kundmöte som ansvarar för webbplatsen och dess innehåll.  Genom månatlig trafikstatistik och sökmotoroptimering ser de till att hålla kvaliteten uppe.

– Vi tar tillvara synpunkter från tester, kunder och medarbetare, säger Camilla.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet på webben?
– Det är en till två centrala webbredaktörer och några lokalredaktörer som står för det redaktionella innehållet. När det gäller utvecklingen av våra e-tjänster har vi också två interaktionsdesigner och en förvaltningsledare.

Pensionsmyndigheten har en intern IT-avdelning som sköter både utveckling och drift av webbplatsen. Om det behövs tar de in externa konsulter till hjälp. Efter en upphandling 2006 arbetar Pensionsmyndigheten med plattformen SiteVision.

– Några avgörande krav var öppen källkod och användarvänligt gränssnitt för redaktörer. Prislappen var också intressant.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Vi har en webbplats som är aktuell, relevant och korrekt. Språket är enkelt och den innehåller mycket visuell design.

Vad tänker ni förbättra under 2011?
– Det blir ytterligare förbättringar av navigation och struktur. Och sedan ska vi förbättra och utöka våra e-tjänster.

Pensionsmyndigheten vann i kategorin Samhällskommunikation – WSA 2010.