Polisen: Tillgänglighet och navigering prioriteras


Att leverera service och information till allmänheten är huvudsyftet med Polisen.se. Dessutom används deras webbplats för att arbeta med bilden av Polisen.

– Det gör vi genom att underlätta kontakten med och tillgängligheten till Polisen, erbjuda innehåll och service som besökarna efterfrågar, påverka bilden av Polisen för att bidra till ett fortsatt högt förtroende och öka kunskapen om Polisens uppgift, verksamhet och resultat. Det säger Anders Vessman som är samordnare för webbutveckling på Rikspolisstyrelsen.

Den primära målgruppen är därför förstås Allmänheten, framför allt privatpersoner som exempelvis har blivit utsatta för brott eller ska ansöka om pass. I andra hand handlar det om arbetssökande till polisen eller blivande studenter till polisutbildningar vid sidan av journalister, opinionsbildare, andra myndigheter samt kommuner och landsting.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?
– Vi genomför regelbundet besökarundersökningar likväl som användbarhetstester och användarintervjuer.

De använder sig av webbanalys i statistikverktyg för sidbesök och sökningar och använder även Besökarundersökningar, Användbarhetstester och tekniska tester såsom Validerat.se.

– Vi följer upp de förändringar vi gjort under året med hjälp av WSI-rapporten och ser om de avspeglar sig i resultatet. Vi har varje år med några egna frågor som vi använder för att få in mer underlag om sådant vi planerar att förändra, till exempel mobilitet eller polisens händelserapportering. Vi läser frisvaren och noterar problem, beröm och förslag på förändringar och har med det när vi planerar arbetet. Vi har med WSI-undersökningen som underlag när vi prioriterar vad vi ska satsa på det kommande året.

Vem ansvarar för innehållet på webbplatsen?
– Utsedda faktaansvariga inom hela Polisen ansvarar för innehållet inom sitt område. Webbredaktionen på Rikspolisstyrelsen skriver nyheter och ansvarar för webbanpassning av innehåll och webbplatsens gemensamma struktur. Länspolismyndigheternas webbredaktörer webbanpassar det lokala innehållet och skriver lokala nyheter. Länskommunikationscentralerna rapporterar händelser dygnet runt.

För att hålla kvaliteten på innehållet uppe görs en faktagranskning av permanenta webbsidor minst en gång per år genom automatiska påminnelser till faktaansvariga via e-post.

– Vi har en länk ”Synpunkter på webbplatsen” på varje sida där besökare kan skicka in synpunkter via ett e-postformulär. Utbildade webbredaktörer publicerar våra permanenta webbsidor och ansvarar för att innehållet är webbanpassat. Undantaget är vissa delar med löpande information som händelserapporteringen, platsannonser och upphandlingar där publiceringen och ansvaret för kvaliteten delegerats ut i organisationen. Vi har lathundar som beskriver hur man publicerar olika typer av innehåll.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet på webben?
– På Rikspolisstyrelsens webbredaktion arbetar omkring 20 personer med webben och intranätet. Totalt inom Polisen arbetar 200-300 personer aktivt med webbplatsen. Närmare 700 personer har behörighet att publicera information på webbplatsen men gör det sällan.

Rikspolisstyrelsen ansvarar för drift och förvaltning. Större delen av teknikutvecklingen sker i samarbete med KnowIT och de har valt att arbeta med en Episerver CMS 6.

– Plattformen valde vi för att den är enkel att lära sig, har de flesta funktioner som vi behöver och vi får via licensavgiften tillgång till utveckling av produkten genom uppgraderingar. Det är en etablerad produkt med stor kundkrets vilket innebär att det finns många utvecklare och konsulter som kan produkten och den kommer förhoppningsvis finnas kvar på marknaden i flera år och fortsätta att utvecklas.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?
– Vår ambition och vårt mål är att sajten ska vara lättnavigerad och enkel att förstå och använda samt ha hög tillgänglighet. Vi eftersträvar att utforma webbplatsen med utgångspunkt i vad besökarna efterfrågar och försöker hålla en jämn och hög nivå. Vi har en bra grund sedan omgörningen av webbplatsen 2009 som vi har byggt vidare på i små steg.

Vad tänker ni förbättra under 2012?
– Vi ska mobilanpassa webbplatsen och eventuellt skapa någon app. Vi kommer att införa information på ytterligare fem språk, förbättra informationen om polisstationer och öppettider, se över startsidan, funktionen för att välja län och sökfunktionen. Vi kommer att fortsätta arbetet med information om brott, hur man förebygger brott, vad man gör när man blivit utsatt för brott, hur polisen arbetar med olika brott. Vi kommer också i en särskild satsning arbeta med information om brott i nära relationer, kanske blir det en egen webbplats. Vi planerar dessutom att göra en målgruppskartläggning som underlag för en långsiktig utvecklingsplan för webbplatsen.

Polisen vann i kategorin Samhällskommunikation – WSA 2011.