Rikspolisstyrelsen: En mer tillgänglig polis via internet


Med hjälp av sin webbplats vill polisen påverka bilden av dem för att bidra till ett fortsatt högt förtroende.

– Polisens webbplats ska informera och öka kunskapen om Polisens verksamhet, förmåga och resultat, förklarar Liza Junker som är samordnare på Rikspolisstyrelsen. Den ska också underlätta tillgängligheten till Polisen samt erbjuda innehåll och service som besökarna efterfrågar.

De som besöker polisens hemsida är i huvudsak brottsoffer, pass- och tillståndssökande, trafikanter, barn och unga, blivande studenter vid polisutbildningar och arbetssökande till Polisen samt de som vill tipsa Polisen. I andra hand handlar det om journalister och media, andra myndigheter, kommuner, landsting och organisationer.

De funktioner som används och uppskattas mest på polisen.se är anmälan av stöld- och förlust.

– Antalet anmälningar via webbplatsen ökar hela tiden, berättar Liza. Andra uppskattade och använda funktioner är att hitta polisstation och ansöka om pass. Många vill också läsa om vad som har hänt senaste dygnet.

Genom årliga undersökningar som WSA gör på webbplatsen mäter de huruvida målgruppen faktiskt hittar det de söker. Med hjälp av besökarundersökningar och användartester kan de se vilka förbättringar av innehåll, teknik och utseende som kan var aktuella.

Vem ansvarar för innehållet på polisen.se?
– Faktaansvariga på Rikspolisstyrelsen har ansvaret för innehållet på nationella webbplatsen. De är sakkunniga inom sitt område och har ett långtgående ansvar kring kvalitetssäkringen av innehållet. Behovet av information initieras dels av informationsenheten på RPS men också från medborgare som har synpunkter på innehåll och förbättringar. Polismyndigheterna i landet ansvarar för den lokala kompletteringen.

På RPS informationsenhet finns en redaktion på 18 personer som arbetar med både den externa och den interna webbplatsen. Lokala redaktörer på polismyndigheterna arbetar aktivt med webbarna. Det tekniska underhållet och driften sköts med interna resurser, medan utvecklingen görs i samarbete med KnowIt.

– Vi använder EpiServer. Det var viktigt för oss att ha ett publiceringsverktyg som är användarvänligt eftersom vi har många redaktörer som arbetar i EpiServer.

Vad tänker ni förbättra under 2011?
– Information på fler språk. Det finns planer på mobilanpassad webb och kartor. Polisen medverkan i social medier kommer att börja synas på webbplatsen.

Rikspolisstyrelsen blev nominerad i kategorin Samhällskommunikation – WSA 2010.