NY Trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2013?


Motvind

Svenska intranätansvariga har det minst sagt lite motigt enligt trendrapporten ”Hur mår Sveriges intranät?”. Man lider av resursbrister i form av personal och många sitter på äldre versioner av CMS än man önskar, men det blir lite bättre 2014.

Bara 43 % känner att intranätet är prioriterat av företags/organisationsledningen. Tämligen få, bara 68 % har ett uttalat syfte med sitt intranät. Förändringen borde börja där och sen fortsätta arbetet med att få alla i företaget att förstå syftet med intranätet. Idag är det endast 42 % som arbetar så.

Av de 321 intranät ansvariga som svarat på enkäten så jobbar enbart hälften med att förbättra för användarna att hitta på intranätet, bara 44 % tycker att deras intranät är välstrukturerat och endast en dryg tredjedel tycker att det finns tillräckligt med hjälpmedel som underlättar för användarna att hitta. Sökfunktionen på intranäten uppfattas som ett problem. Det är så få som 38 % som är nöjda med sökfunktionen.

Men för 2014 finns det hopp!

Kristallkulan för 2014

Då intranäten växer i omfång så blir till slut strukturen lidande. Hela 57 % kommer att strukturera om intranätet i år, hälften kommer att byta design och 46 % kommer att göra om intranätet helt eller utveckla nya funktioner.
Idag kan drygt 90 % av de anställda nå intranätet externt främst via internet login eller VPN, men 2014 kommer 44 % att arbeta med att ta fram en mobilversion av intranätet.
En tredjedel kommer att införa sociala funktioner på intranätet och då blir det förhoppningsvis lättare att hitta medarbetare och deras kompetens.

Ett ord på vägen, börja med att definiera syftet så blir vägen dit tydligare!

Beställ trendrapporten kostnadsfritt via:
http://www.webserviceaward.com/om-foretaget/rapporter/