Aftonbladet: ”Läsarna tycker att vi har lyckats”


– Aftonbladet ska vara Sveriges mest engagerande nyhetskälla och mötesplats för alla som gillar att vara uppdaterade, berättar Johan Åsén som är chef för medieföretagets mobila verksamhet.

Hur definierar ni er målgrupp?

– Vi vänder oss till alla som vill vara nyhetsuppdaterade, följa nyhetsrapportering live, bli engagerade – och få en stunds förströelse, säger Lena Widman, AB:s redaktionella mobilchef. Vi har också många unga läsarna – det betyder att vi ständigt måste vässa oss både när det gäller vårt innehåll, hur det presenteras och hur vi utvecklar våra mobila produkter så att vi upplevs som moderna och innovativa.

Vilka funktioner används och uppskattas mest?

– Att vi är snabba på nyheter, att sajten/appen är lättanvänd, snabb och överskådlig. Liverapportering av t ex stora händelser (nyheter, sport, nöje).

Hos oss ska läsaren alltid bli uppdaterad, få de snabbaste nyheterna och kunna samlas kring de moderna lägereldarna: När stormen Sven slår till, när Sverige spelar en avgörande match då är till oss som läsarna kommer och följer dramatiken.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjd med innehåll och funktion?

– Vi får direkta signaler genom att följa trafiken men vi gör även enkäter och djupintervjuer. Vi gör också en kontinuerlig tracking av gillandet, säger Johan Åsén.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter och surfplattor?

– Det redaktionella innehållet är samma, förklarar Lena Widman, men vi jobbar allt mer med att optimera innehållet efter kanal och användande. När använder man vilken device och vilken typ av innehåll vill man ha då?  I mobilen är det till exempel viktigt att ständigt uppdatera innehållet många gånger om dagen, medan det i tablet kan vara bra att lyfta tv och livstilsämnen som passar lite mer tillbakalutat läge.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

– Utöver WSI genomför vi enkäter och djupintervjuer. Vi hämtar också inspiration från andra sajter och appar, säger Lena Widman.

Hur använder ni WSI-undersökningen?

– WSI-undersökningen har gett oss bra feedback på vad som är viktigt för användarna. T ex avvägningen mellan nyhetsuppdateringen och ren förströelse. Vilka funktioner man är missnöjd med. Vad som saknas osv. Vi har också haft stor användning av det som skrivits i fritextsvaren, t ex vad läsarna tycker om pushar, användarvänlighet, laddtider. Och, inte minst, om innehållet förstås.

Vilken konkret nytta har ni hittills haft av WSI?

– Vi gjorde en WSI-undersökning innan vi gjorde om mobilsajten, berättar Johan Åsén. Det hjälpte oss att prioritera och utveckla den nya mobilsajten i rätt riktning. Läsarnas synpunkter gjorde att vi kunde fokusera på det som är viktigt, d v s snabbheten, enkelheten och tydligheten. Det roliga är att när vi nu låtit göra en uppföljande undersökning ser vi att läsarna tycker att vi har lyckats – vi har fått väldigt bra betyg.

Vem ansvarar för innehållet på webbplatsen?

– Ansvaret delas mellan redaktionen, annonsavdelningen och it.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Varje dag utvärderar vi vad vi gjort och drar lärdomar av det.  Vi mäter oss också mot våra konkurrenter. Och vi lyssnar på användarna. Vad vill de ha, när vill de ha det och hur vill de ha det.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet på webben?

– Svårt att säga. Vi har ca 250 journalister som bidrar med redaktionellt innehåll. Men de som dagligen jobbar med nyhetsvärdering och presentation på mobilsajten är innehållet är ett 10-tal personer.

Vem sköter det tekniska?

– Vi har en egen it-avdelning med fantastiskt duktiga it-utvecklare, säger Johan Åsén. Vi anlitar också en del konsulter. Driften sköts av externa parter.

Vilken plattform arbetar ni med, och varför?

– Vi använder Escenic – den passar våra behov och är också en gemensam plattform för desktop, mobil och tablet.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

Vi har konstant fokus på att vara snabbast på nyheter och engagerande journalistik. Vår nya mobilsajt/app har också fått högt betyg och upplevs som snabb, snygg och smart byggd. Och det beror förstås på att vi lyssnat på läsarna, säger Lena Widman.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2014?

– Vi fortsätter utveckla mobilsajten tillsammans med våra användare, både läsare och annonsörer, så att vi ännu mer uppfyller deras behov. Vi ska också stärka oss som primär nyhetskälla.


Vinnarna presenteras på WSA-dagen den 28 januari.
Läs mer om de nominerade »