Försvarsmakten, HR Centrum: ”Besökarna gillar sajten, helt enkelt”


Försvarsmakten använder sin webbplats för att stödja sin rekrytering till militära yrken. Sajten ska förmedla Försvarsmaktens erbjudande på det sätt som fungerar bäst för målgruppen, förklarar Charlie Herolf, ansvarig officer för innehållsproduktion och förvaltning. Den primära rekryteringsmålgruppen är definierad till ungdomar 18-26 år. Webbplatsen ska guida dem som har intresse för Försvarsmakten som arbetsgivare till mer information och ansökan. Den sekundära målgruppen är människor i deras närmaste omgivning, som vänner och anhöriga.

Vilka funktioner används och uppskattas mest?

– Det måste vara Befattningsguiden.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med webbplatsen, och vilket underlag använder ni för att utveckla den?

– Vi använder en kombination av användartester, fokusgrupper och webbenkäter. När det gäller WSI analyserar vi innehållet och använder den informationen för att optimera innehåll och struktur på webbplatsen. Det är över huvud taget nyttigt att veta vad besökarna tycker, det gäller allt vi gör så det är svårt att lyfta fram någon enskild detalj.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter och surfplattor?

– Målsättningen är förstås att funktionalitet och användarupplevelse ska vara lika positiv oavsett vilken typ av enhet som används.

Vem/vilka ansvarar för innehållet på webbplatsen?

– Det gör Försvarsmaktens HR-centrum, och rent handgripligt är det vår webbredaktion. I webbredaktionen ingår fem personer som jobbar med rekryterings- och yrkesinformation i olika format och kanaler. Därutöver har vi ett bra stöd av informationsägare från alla rekryterande förband.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Det viktigaste är att vi har en aktiv förvaltning i kontinuerlig dialog med informationsägare för yrkes- och rekryteringsinformation.

Vem sköter det tekniska?

– Vi har ett antal externa partners. Ottoboni ansvarar för teknisk utveckling, DDB för koncept och design, och CGI för drift. Informationsstaben på Högkvarteret har det yttersta utvecklingsansvaret för webbplatsen.

Vilken plattform arbetar ni med, och varför?

– Vi använder Episerver CMS 7. Det är en lösning som fungerar bra för oss.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Vi hade högre betyg än genomsnittet, säger Charlie Herolf. Besökarna gillar sajten, helt enkelt.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2014?

– Försvarsmakten går över till kontinuerlig rekrytering, berättar Charlie Herolf. Vi måste optimera webbplatsen för att svara upp emot dessa nya förutsättningar. Det betyder i praktiken att användarflöden, tilltal och förpackning av information just nu ses över i grunden. Och den utvecklingen baseras bland annat på resultat från användarundersökningarna.


Vinnarna presenteras på WSA-dagen den 28 januari.
Läs mer om de nominerade »