Socialstyrelsen: ”Det viktigaste är att besökarna hittar vad de söker”


Carl-Fredrik Reel är webbstrateg och Britta Zaar Nyman kommunikationsstrateg inom Socialstyrelsen. Vi kunde inte bestämma oss för vem vi skulle intervjua, så vi pratade med båda två.

Vad är huvudsyftet med er webbplats?

Carl-Fredrik Reel:
– Att profession och beslutsfattare i vården och omsorgen får bättre kännedomen om och kan använda de regelverk, rekommendationer och kunskap som myndigheten tar fram.

Vilken målgrupp vänder ni er till i första hand?

Den bollen tar Britta Zaar Nyman direkt: Huvudsakligen vänder vi oss till beslutsfattare och dem som arbetar i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Media utgör sekundära målgrupper och på vissa områden även privatpersoner.

Vilka funktioner används mest?

Carl-Fredrik Reel: Det mest frekventa användningsområdet är nedladdning och beställning av olika publikationer.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjd med innehåll och funktion, och för att utveckla dessa?

– Vi använder Google Analytics, Siteseeker och WSI.

Enligt Carl-Fredrik Reel arbetar Socialstyrelsen i begränsad omfattning med kommunikation som är avsedd specifikt för mobila enheter. De har dock givit ut ett par publikationer som e-böcker.

Hur använder ni WSI-undersökningen?

– Vi använder WSI som stöd i förbättringsarbetet, säger Britta Zaar Nyman. WSI visar tydligt vad vi är bra på och var vi behöver göra förbättringar. Hon fortsätter:
– WSI ger oss stöd och argument för hur webbplatsen behöver utvecklas för att den ska kunna bidra till att nå verksamhetens mål. Den ger vägledning för prioriteringar och den fortsatta inriktningen av vårt webbarbete.

Vilken konkret nytta har ni hittills haft av WSI?

– Den viktigaste effekten är förbättrade upplevelser för besökarna. Att webbplatsen är användarvänlig och att besökarna hittar vad de söker, understryker Carl-Fredrik Reel.  Socialstyrelsen har genomfört undersökningen varje år sedan 2009, och den ger oss värdefull återkoppling från våra besökare.

Vem/vilka ansvarar för innehållet på webbplatsen?

– Ansvaret för det redaktionella innehållet vilar på kommunikationsavdelningen och dess informatörer och webbredaktörer, säger Britta Zaar Nyman. Utvecklingen av innehållet sker i nära samarbete med sakkunniga.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

Britta Zaar Nyman: Vi har nyligen tagit fram en handlingsplan för att upprätthålla en förvaltningsbar webbplats med relevant och aktuell information. Den innebär bland annat att vi kommer att ta bort information som inte används och inte förvaltas.

Ett annat konkret exempel är införande av en aviseringsfunktion som innebär att webbsidor granskas och uppdateras regelbundet.  Vi kommer även att införa mer enhetliga rutiner och arbetsätt för webbarbetet.

Och vem ansvarar för det tekniska?

– Det ansvaret delas mellan projektledare och webbstrateg på kommunikationsavdelningen samt driftstekniker på it-enheten. Därutöver har Socialstyrelsen avtal med konsultföretag för tekniskt stöd och utveckling av webbplatsen.

Vilken plattform arbetar ni med, och varför?

– Vi använder Sharepoint 2010. Det är ett strategiskt beslut från myndigheten.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Vi har kontinuerligt utvecklat struktur och innehåll för att förbättra webbplatsen för besökarna. Förbättringar av detaljerna har gett ett bra resultat för helheten.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2014?

– I år ska vi genomföra åtgärderna i handlingsplan för en förvaltningsbar webbplats Dessutom kommer Socialstyrelsen att utveckla e-tjänster på prioriterade områden tillexempel legitimationer, avslutar Britta Zaar Nyman.


Vinnarna presenteras på WSA-dagen den 28 januari.
Läs mer om de nominerade »