Stöten (i Sälenfjällen): ”Antalet besökare har ökat markant”


Som marknadschef hos Stöten i Sälen AB arbetar Christoffer Tilstam hårt för att sälja resor till Stöten och öka merförsäljningen i anläggningen. Det är även huvudsyftet med företagets webbplats.

– En sekundär målgrupp är företag som söker efter intressanta platser för att förlägga sina konferenser, tillägger Christoffer Tilstam.

Vilka funktioner på webbplatsen används mest?

– Vädersidorna är naturligtvis alltid föremål för stort intresse. Våra webbkameror och liftstatus är också mycket populära sidor.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjda med innehåll och funktion?

– Dels genom enkätundersökningar och med hjälp av Google Analytics.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter och surfplattor?

– Vi har tagit fram flera appar, som används en hel del av våra målgrupper, och som kompletterar webben väl.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

– Det absolut mest grundläggande är WSI-undersökningen. Den hjälper oss att bevaka att våra kunder är nöjda. Och, i den mån de inte är det, identifiera områden där vi kan bli bättre. Jag har redan nämnt att vi jobbar med Analytics. Vi har även en tight kommunikation med vår webbyrå.

Hur använder ni WSI-undersökningen?

– WSI levererar en mycket utförlig rapport som vi till att börja med går igenom tillsammans med dem. Efter det så brukar vi dela upp resultaten i förändringar vi kan göra själva och förändringar vi måste använda webbyrå till. Här tittar vi också på hur förra årets resultat såg ut och hur trender i beteendet på siten förändrats. Vill besökarna till exempel ha andra saker nu än förra året?

– Efter det börjar vi jobba med de förändringar och förbättringar vi kan göra själva. Om vi är osäkra på bästa alternativet så försöker vi göra en AB test med hjälp av Analytics. Gällande de förändringar som kräver insatser från webbyrå så bedömer vi huruvida vi skall göra dem nu eller om de ska läggas med i ett större paket med uppdateringar under sommaren.

Vilken konkret nytta har ni hittills haft av era undersökningar?

– Vi ser att siten upplevs bättre av besökarna och de senaste två åren har besöksantalet ökat markant.

Vem ansvarar för innehållet på webbplatsen?

– Destinationschef, marknadschef och försäljningschef, tillsammans och var och för sig eftersom vi har lite olika vinklingar på det hela.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Vi har omkring 600 boendeobjekt på siten och många av dem är privatägda stugor vilket gör att det alltid är svårt att garantera kvaliteten på innehållet. Vi försöker vara tydliga mot ägare och själva göra besiktningar av objekten, förklarar Christoffer Tilstam.
– Vad gäller övriga delar har vi en webbredaktör som dagligen går igenom innehållet och ser över gammalt material. Som kvalitetskontroll har vi en bokningsavdelning som dagligen söker information på siten. De är snabba att rapportera felaktigheter. Vi är dessutom två personer som arbetar aktivt med sajten, och kvalitetskontroll är naturligtvis en viktig del av vårt jobb.
– Allt det tekniska – drift, underhåll och utveckling – sköts av webbyrån Knowit i Borlänge, tillägger Christoffer Pilstam.

Vilken plattform arbetar ni med, och varför?

– Vi sitter på Epi-server. Anledningen till det är att det är en kraftfull lösning med stor funktionalitet och utvecklingsmöjlighet.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– Jag tror att det beror på vårt långsiktiga arbete med siten som visat som ge resultat genom fler och mer nöjda besökare.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2014?

– Vi ser nu över behovet av att anpassa siten för mobilanvändare och vi vill också jobba tydligare mot de gästerna när de är på plats hos oss.


Vinnarna presenteras på WSA-dagen den 28 januari.
Läs mer om de nominerade »