Tillväxtverket: ”Vi förenklar företagarnas kontakt med olika myndigheter”


Huvudsyftet med Verksamt.se är att erbjuda myndighetsinformation och e-tjänster för de som funderar på att starta eller redan driver företag, säger Jenny Nordlöf som är projektledare för Versamt.se.
– Webbplatsen drivs gemensamt av flera myndigheter och tanken att företagaren ska kunna hitta all informationen på ett ställe och inte behöva surfa runt på olika sajter. Informationen är utformad utifrån företagarens behov i stället för utifrån myndighetens perspektiv. Det handlar alltså mycket om att förenkla företagarens kontakter med myndigheter.

Vilka målgrupper vänder ni er till?

– Vår primära målgrupp är befintliga och blivande företagare och blivande företagare i Sverige, och dessutom utländska företagare som vill etablera sig i Sverige. Vi vänder oss också till de som jobbar med rådgivning för företagare. Många rådgivare använder verksamt.se som ett stöd när de lotsar företagare igenom processen att starta upp en verksamhet.

Vilka funktioner används och uppskattas mest?

– Våra e-tjänster för att registrera företag och F-skatt är mest populära. Vi har också en tjänst där man svarar på några få frågor och får en individuell checklista som berättar vad man behöver göra för att komma igång med sitt företag. Den vet jag är väldigt uppskattad, säger Jenny Nordlöf. Dessutom har vi verktyg för att räkna ut din skatt, räkna ut ditt pris och räkna ut vad det kostar att anställa personal.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjd med innehåll och funktion?

– Vi jobbar med Google Analytics och följer upp statistik därifrån varje månad. Vi har också ett systematiserat sätt för att följa upp de synpunkter vi får in via e-post och telefon. Användarnas synpunkter ligger till grund för mycket av de förbättringar vi har gjort med sajten det senaste året.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter och surfplattor?

– Verksamt.se har responsiv design sedan juni förra året och det har visat sig fungera väldigt bra. I den senaste undersökningen kunde vi se att de som använder verksamt.se via mobil och plattor faktiskt var ännu mer nöjda än de som använder dator. Det som återstår för oss är att även göra våra e-tjänster som ligger under inloggning responsiva, dit har vi tyvärr inte kommit ännu.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

– Vi jobbar mycket med användardriven utveckling. Det innebär att vi gör noggranna behovsanalyser innan vi drar igång utveckling av nya funktioner eller nytt innehåll.  Sedan, under utvecklingsfasen, användartestar vi funktionen med testpersoner från olika målgrupper, det görs ofta genom att vi sitter med och iakttar när personen testar funktionen.  Förutom Google Analytics så använder vi större enkät-undersökningar som WSI för att få kvantitativa mätningar.

Berätta mer… hur använder ni WSI-undersökningen.

– WSI-undersökningen är väldigt användbar när det gäller att bekräfta brister på sajten. Det kan vara brister som vi antingen själva har upptäckt eller som vi fått in via vår synpunktshantering. Om både WSI-undersökningen och användarnas synpunkter pekar på en viss brist, så ger det en tydlig indikation på att här behöver vi förbättra oss. Undersökningen är även användbar för att mäta om de åtgärder vi gjort för att förbättra sajten har gett resultat.
– Vi använder även WSI-undersökningen för att mäta hur sajten fungerar för olika målgrupper som är intressanta för oss att förenkla för, till exempel unga. WSI undersökningen används dessutom för att mäta våra egna effektmål samt de mål vi fått från regeringen.

Vilken konkret nytta har ni hittills haft av detta?

– En sak som tydligt visade sig i den senaste WSI-undersökningen var att de som drivit företag mer än tre år var mindre nöjda med sajten än de som precis startat eller ska starta företag. Det här hade vi ganska god uppfattning om tidigare genom våra behovsanalyser, men man kan säga att hypotesen vi hade bekräftades i undersökningen. Så under 2014 kommer vi att jobba intensivt med åtgärder som riktar sig direkt till de som drivit företag ett tag, bland annat bättre information om finansiering och internationalisering.

Vem/vilka ansvarar för innehållet på webbplatsen?

– Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Bolagsverket står för den tekniska driften och hos Tillväxtverket finns webbredaktionen som ansvarar för informationsinnehållet. Skatteverket och Bolagsverket ansvarar för sina respektive e-tjänster. Eftersom det är flera olika myndigheter bakom webbplatsen står det angivet på varje sida vem som ansvarar för innehållet och tjänsterna gentemot användaren.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Eftersom vi jobbar med information från olika myndigheter är vi väldigt noga med faktagranskning. Vi uppdaterar löpande texterna, till exempel om det sker regelförändringar för företagare. Dessutom granskas all text minst en gång per år, visst innehåll granskar vi två gånger/år.
– Vi har också en Användarbehovsgrupp som ska se över webbplatsen en gång per år för att säkra att den motsvarar behoven på en övergripande nivå.

Hur många är det hos er som jobbar aktivt med innehållet på webben?

– Vi är fyra personer på Tillväxtverket som jobbar med innehållet, sen har vi många samarbeten med andra myndigheter och aktörer som hjälper till med faktagranskning och utveckling av innehållet.

Vem ansvarar för det tekniska?

– Den tekniska driften sköts av Bolagsverket som har egna utvecklare. När det gäller vidareutveckling av webbplatsen så görs prioriteringar och beställningar gemensamt av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

Vilken plattform arbetar ni med? Varför har ni valt just den plattformen?

– Vi använder Liferay som plattform, det är en open source-lösning med många möjligheter till vidareutveckling som passar oss bra i nuläget.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

Under 2014 har vi gjort stora förändringar på sajten, både design- och strukturmässigt. Vi har koncentrerat oss på att lotsa våra besökare utifrån vad de vill göra, och lyft fram våra e-tjänster tydligare. Vi vill lösa företagarens problem och göra det här med att starta företag så enkelt som möjligt. Alla våra insatser syftar till att förenkla för företagaren och det tror vi märks!

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2014?

– Under 2014 kommer vi jobba mycket med sök. Både med att förbättra vår sökmotor och att förbättra sökordsoptimeringen. När det gäller utveckling av innehållet är inriktningen ökat fokus på information och tjänster för de som driver och vill utveckla företag, det blir till exempel mer informationen om hållbart företagande och mer vägledning till finansiering. Dessutom blir det fler och bättre bilder, och mer ljud och film, lovar Jenny Nordlöf.
– Ett annat arbete vi gör är att tillhandahålla mer öppen data och öppna tjänster och hoppas att marknaden därigenom ska kunna se affärsmöjligheter i det och samtidigt bidra till att förenkla företagandet.


Vinnarna presenteras på WSA-dagen den 28 januari.
Läs mer om de nominerade »