Swedavia: ”Vi är lyhörda för resenärernas behov”


Först frågade vi Maria Tungström, projektledare för Swedavias digitala kanaler, om syftet med företagets webbplats.

– Flygplatsernas responsiva webbplatser riktar sig i första hand mot resenären medan koncernens riktar sig mot B2B och B2S. Vi försöker hela tiden möta resenärernas behov och önskemål på både funktionalitet och innehåll. Det gäller såväl traditionell webb som mobila gränssnitt.

Vilka funktioner används och uppskattas mest?

– Flygplatsernas mest uppskattade funktion är utan konkurrens realtidsinformation med ankomst- och avgångstider. Många tar del av information om hur man tar sig till flygplatserna, kollektivt eller med egen bil. Bilisterna kan även förboka parkering. I övrigt handlar det mycket om information kring själva flygresan och det kommersiella utbudet av butiker, restauranger och annan service på våra flygplatser.

Hur mäter ni om målgruppen är nöjd med innehåll och funktion?

– Det gör vi dels med hjälp av en årlig WSA-undersökning och dels genom analys av statistik från Google Analytics.

Hur arbetar ni med er kommunikation till mobila enheter och surfplattor?

– Vi har idag responsiva webbplatser som stödjer alla gränssnitt. Vi har också kompletterat webbkanalen med en gemensam app för alla Swedavias flygplatser. Appen finns i nuläget i versioner för iPhone, Android och Windows. Inom kort kommer även en version för iPad.  Vi arbetar på likartat sätt mot mobila enheter och surfplattor som vi gör för våra övriga kanaler.

Vilken typ av undersökningar och mätningar använder ni er av för att utveckla och förbättra innehåll, teknik och utseende på er webb?

– Utöver våra årliga mätningar tillsammans med WSA mäter vi löpande om målgruppen är nöjd med innehåll och funktion. I våra utvecklingsprojekt arbetar vi ofta med olika typer av användartester som säkerställer upplevelse och användarvänlighet, berättar Maria Tungström. Hon fortsätter:
– Testledare och testare ingår alltid, och har en viktig roll i de team som utvecklar och förvaltar våra kanaler. Vilka typer av tester som görs beror lite på vad vi utvecklar, det kan vara funktions- och systemtester men också last- och prestandatester. Det sistnämnda är viktigt för att säkerställa att infrastrukturen och lösningarna håller för det tryck vi får på våra webbplatser, även under extrema omständigheter som till exempel en snöstorm.

Hur använder ni WSI-undersökningen?

– Dels använder vi WSI-mätningen för att se att vi över tiden håller en viss kvalitet. Och, inte minst, att vi arbetar åt rätt håll och får de effekter vi vill ha av våra digitala kanaler. Men vi använder den också för att identifiera förbättringsområden så att vi över tiden kan åtgärda brister och hålla våra ”digitala kunder” nöjda över tiden.

Vem ansvarar för innehållet på webbplatsen?

– Det övergripande ansvaret ligger hos Swedavias marknadsavdelning.

Hur ser ni till att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Vi försöker säkerställa processerna och ansvaret för det löpande arbetet och utvecklingsprojekt. Dokumentera och informera om ansvar till den personal och de konsulter som operativt jobbar med våra digitala kanaler, oavsett det är redaktionellt eller tekniskt.

Hur många jobbar aktivt med innehållet?

– 12 personer arbetar på heltid med innehållet i våra digitala kanaler. Det är t ex digitala affärsutvecklare och strateger, projektledare, analytiker, konvertering, redaktörer, AD och UX-kompetenser.

Och vem ansvarar för tekniken?

– Vi har en intern organisation inom Swedavia som tar hand om utveckling, applikations- och systemnäraförvaltning. De ansvarar även för driften som är utlokaliserad på en leverantör. Hur stor denna organisation är varierar över tiden efter behov.

Vilken plattform arbetar ni med, och varför?

­– Vi jobbar med .NET med EpiServer som CMS för våra responsiva webbar. Vi tycker det är bra tekniskt och vi har investerat i en organisation med rätt teknisk kompetens, säger Maria Tungstrom. Det gäller för övrigt även det redaktionella. Vi har helt enkelt byggt upp all kompetens vi behöver för att klara av det mesta som kan tänkas dyka upp inom ramen för den dagliga verksamheten.

Varför tror ni att ni är nominerade i denna kategori?

– De undersökningar vi har gjort visar klart att våra målgrupper uppskattar det vi gör. En viktig anledning till det är att vi kontinuerligt arbetar med våra webbplatser, läser av vad resenärerna vill ha och försöker möta deras behov och önskemål.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2014?

– Vi jobbar på att anpassa alla våra kanaler, inklusive den publika webben, för att få ett mer individanpassat sätt att svara på våra resenärers behov och förenkla deras köpupplevelse i de digitala kanalerna. Vi ser också över hur vi ska utöka utbudet av reseinspiration, kundservice och ett ökat produkt- och tjänsteutbud, avslutar Maria Tungström.


Vinnarna presenteras på WSA-dagen den 28 januari.
Läs mer om de nominerade »