UMO: säger sanningen om sex och relationer


Liselotte Nordh Rubulis är varumärkesansvarig och ansvarig för kommunikation och marknadsföring på UMO, Ungdomsmottagningen på nätet. UMO startades på uppdrag av regeringen och ska sänka tröskeln för den som behöver komma i kontakt med en ungdomsmottagning, men också samla information om sex, relationer och annat.
– UMO ska vara en pålitlig plats med kvalitetssäkrat innehåll, bra fakta är grunden, berättar Liselotte Nordh Rubulis.
I mitten av februari lanseras en ny version av webbplatsen. Den är responsiv och presenterar informationen på ett lite annat sätt.
– Vi försöker lyfta de interaktiva delarna av webbplatsen, bland annat frågetjänsten som är mycket populär och behandlar många känsliga frågor. Vi justerar också varumärket för att lyfta det lustfyllda och det som är positivt – när vuxna pratar sex med unga blir det annars lätt fokus på de risker som finns, säger Liselotte.

Vilka målgrupper vänder ni er till?

– Vi vänder oss till alla mellan 13 och 25 år i Sverige.
– Det viktigaste vi har gjort är att vi hittat ett inkluderande perspektiv. Vi har jobbat normkritiskt och undviker att reproducera stereotyper som speglar förväntningarna kring hur du ska vara när du är kille, tjej, har en funktionsnedsättning eller något annat. Vi försöker hela tiden erbjuda en möjlighet för alla att kunna identifiera sig. Det syns bland annat tydligt i bilderna.

Vem ansvarar för webbplatsens innehåll?

– Vi har en redaktion som jobbar med innehållet som leds av en produktionsledare.
– Vi har ungefär åtta heltidstjänster öronmärkta för UMO. Av dem är tre samordnare som fördelar och svarar på merparten av de 10 000 frågor som kommer in varje år via den anonyma frågetjänsten. De har också hjälp av vår svararorganisation, som består av sjuksköterskor, kuratorer,läkare, dietister med flera som jobbar på ungdomsmottagningar i hela landet.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring webbsidan (webbyrå eller liknande)?

–Vihar tidigare haft designuppdrag till Ottoboni och nu arbetar vi med Valtech för utveckling och förvaltning av sajten. Vår app, Fimpaaa!, har tagits fram av ett danskt företag och anpassats till svenska förhållanden.

Vilken plattform arbetar ni med och vilka är de starkaste fördelarna med den?
– Episerver 6. Jag tycker att det är bra att det finns goda möjligheter att anpassa CMS:et efter våra behov, dessutom är det enkelt att lära sig för våra redaktörer.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda?
– Bortsett från den anonyma frågetjänsten och svarsbanken är det väldigt uppskattat att du kan söka och hitta din närmsta ungdomsmottagning. Det är ett av de vanligtaste skälen till att besöka oss.
– Något som ofta kommenteras är vår panikknapp. Mycket av det material vi presenterar är känsligt. Om du sitter och läser och det kommer någon du inte vill ska se att du besöker UMO, kan du trycka på knappen: då kommer du direkt till Googles söksida istället.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?

– Vi har redaktörer som kan unga och kommunikation med unga, många av dem har också specialistkompetens på våra områden. När de skrivit nytt faktainnehåll, granskas det av experter på området i Sverige. Sedan gås innehållet igenom och bearbetas igen på ett redaktionsmöte. Den slutgiltiga kvalitetssäkringen går via ett externt redaktionsråd med personer med specifika kompetenser. När de har sagt okej publicerar vi.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehållet och funktioner?
– Dels har vi årligen en kännedoms- och attitydmätning: den kör vi på en panel.
– Sedan mäter vi genom att stämma av i fokusgrupper. Vi har också mini-enkäter på sajten, men vi försöker undvika att göra det för ofta.
– Vi har också ett användarcentrerat arbetssätt, målgruppen har alltid varit integrerad i utvecklingen av UMO. Vi följer till exempel upp beteendet på webbplatsen med Google Analytics och stämmer av löpande medan vi utvecklar.

Hur använder ni WSI-undersökningen i ert arbete?
– Det här är första gången vi gör en WSI-undersökning, men vi kommer att titta på de saker användarna vill att vi ska förbättra. Vi kommer att använda underlaget tillsammans med de andra undersökningarna vi gör för att utvärdera hur vi kan göra för att förbättra användarupplevelsen.
– Den kommer också användas för vår strategiska planering framåt.

Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?

– Vi har en tradition av att jobba nära målgruppen – jag tror att användaren tycker att vi uppfyller de krav man har på användarupplevelse. Men också det normkritiska perspektivet som gör att besökaren upplever att innehållet är skrivet för mig specifikt och att vi presenterar innehållet på många olika sätt – bild, film, text och annat.
– Sedan gör vi UMO på ungas villkor. Vi säger som det är och klappar dem inte på huvudet.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?
– Vi kommer att få en responsiv webbplats. Vi skulle också vilja göra det tydligare att unga själva varit med och skapat innehållet på webbplatsen. Vi tittar på olika möjligheter för att göra unga mer delaktiga, till exempel skulle de kunna kommentera innehållet.

UMO Liselotte Nordh Rubulis_ny
Liselotte Nordh Rubulis, varumärkesansvarig och ansvarig för kommunikation och marknadsföring på UMO