1177 Vårdguiden: Massiv redaktion skapar populär samhällstjänst


I början av 2013 lanserades 1177 Vårdguiden som responsiv sajt. Webbplatsen vänder sig till alla svenskar, men de flitigaste besökarna är yngre och medelålders kvinnor som söker information om vård och hälsa för sig själva, sina barn, partner och föräldrar.
– Våra olika tjänster och temaområden har såklart specifika målgrupper och vi har även visst innehåll översatt till andra språk. Det är viktigt att man som nyanländ till Sverige ska kunna förstå hur vården fungerar, berättar Teresa Nilsson, varumärkesansvarig på 1177 Vårdguiden.
Förutom direkt information om vård och hälsa har 1177 Vårdguiden också som syfte att guida besökaren inom vårdapparaten och underlätta kontakten med den.
– Vårt mål är att stärka patientens ställning och att främja en god hälsa på lika villkor i hela landet, säger Teresa.

Vem ansvarar för webbplatsens innehåll?

– En nationell redaktion ansvarar för att ta fram allt innehåll tillsammans med cirka 350 experter från hälso- och sjukvården runtom i landet. 21 regionala redaktioner, en i varje landsting, fyller på med regionalt innehåll och egna e-tjänster. Sajten ägs gemensamt av alla landsting och regioner i Sverige.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring webbsidan?
– Ja absolut. 1177 Vårdguiden är en stor sajt med många olika delar och höga krav på tillgänglighet och säker inloggning. Därför har vi ett nära samarbete med många leverantörer. Det varierar över tiden vad vi har inhouse och vad vi köper utifrån.


Hur många jobbar aktivt med webbplatsen och dess innehåll?
– Det beror på hur man räknar, men vi är många. Bara på huvudkontoret är vi ett femtiotal, sen har vi regionala redaktioner, externa leverantörer och 350 faktagranskare som hela tiden säkerställer att innehållet håller hög kvalitet.


Vilken plattform arbetar ni med och vilka är de starkaste fördelarna med den?

– Just nu använder vi Episerver 6, men vi ska utvärdera detta i år eftersom det händer mycket på marknaden. För oss är det ett enormt stort projekt att byta plattform så det kräver lite eftertanke.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda?
– De flesta som besöker oss söker information om någon sjukdom, undersökning eller behandling. Våra temaområden Gravid samt Barn och föräldrar är populära. Sidor med pinsamma ämnen är välbesökta, sådant som man inte gärna pratar om på vårdcentralen eller ringer om till 1177 Vårdguiden. Sådant frågar många också om i vår anonyma frågetjänst.
– Eftersom du också hittar nästan alla Sveriges vårdmottagningar hos oss är det många som besöker Hitta vård-tjänsten. 2 miljoner svenskar loggar in på våra e-tjänster för att till exempel av- och omboka tider, förnya recept och ställa frågor till sin mottagning.

Hur arbetar ni med innehållets kvalitet?
– Vi reviderar innehållet regelbundet med hjälp av våra faktagranskare. Vi har tusentals texter och får dagligen synpunkter både från vårdpersonal och allmänhet om förbättringar av innehållet. Dessa värderar vi och tar med i vårt revideringsarbete.
– Innehållets aktualitet och kvalitet säkrar vi med användarundersökningar och att genom att omvärldsbevaka; både när det gäller ny teknik, trender och samhällsbeteenden som hur folk surfar och rör sig i sociala medier samt hur vårdbehoven förändras över tiden.
– Att en sådan här samhällsviktig sajt är uppe och rullar dygnet runt är förstås också viktigt och där ställer vi höga SLA-krav på våra leverantörer,

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktion?

– Genom kvantitativa undersökningar som WSI och nöjd-kund-mätningar, men även med intervjuer och fokusgrupper. När vi tar fram en ny tjänst eller nytt innehåll är målgruppen alltid delaktig i utvecklingen.

Hur använder ni WSI-undersökningen i ert arbete?
– Det är första gången vi gör en WSI-undersökningen och det höga resultatet var jättekul att få. Men allt kan alltid bli bättre och vi använder undersökningen för att identifiera områden som vi behöver jobba vidare med.


Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Förhoppningsvis för att 1177 Vårdguiden är en viktig, välanvänd och uppskattad samhällstjänst som förenklar vardagen för Sveriges befolkning. Vi har 6 miljoner besök varje månad, 6,5 miljoner om man även räknar in besök till de inloggade tjänsterna. Vi vet att vi varje dag gör nytta för Sveriges befolkning.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?
– Vi kommer främst att jobba med förbättrad sökbarhet samt tillgänglighet och språkförbättringar. Det kommer också att komma fler e-tjänster för dem som loggar in på sitt personliga konto, till exempel möjligheten att se sin journal.

1177 Vardguiden Teresa Nilsson_ny
Teresa Nilsson, varumärkesansvarig på 1177 Vårdguiden