Swedavia Swedish Airports: Ständig förbättring ger nöjda flygresenärer


Swedavias app är gemensam för de tio flygplatser Swedavia ansvarar för. Appen lanserades i juni 2013 och vänder sig till de resenärer som reser till och från Swedavias flygplatser. Appen ger resenärerna tillgång till information och tjänster som de har nytta av under sitt resande.
Det berättar Maria Tungström, Digital Channels Manager på Swedavia.

Vem ansvarar för innehållet i appen?
– Det övergripande ansvaret ligger hos Swedavias marknadsavdelning inom ramen för Digital Channels Managerns uppdrag. Vår redaktion för digitala kanaler ansvarar operativt för att innehållet i vår app underhålls och uppdateras. Dessutom finns i vår verksamhet ett antal ansvariga för informationen och funktionaliteten på olika delar av appen.
– Totalt arbetar cirka fem personer aktivt med appen och innehållet i den, antalet varierar beroende på vilka utvecklingsprojekt som pågår. Dessa sysslar med till exempel redaktionellt arbete, teknisk utveckling och förvaltning, projektledning, statistik och uppföljning.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring appen?
– Nej, appen drivs helt i vår egen regi. Vi som arbetar med appen är antingen anställda eller konsulter hos oss.

Vilken plattform arbetar ni med och vilka är de starkaste fördelarna med den?
– Vi arbetar med Xamarin och anpassade gränssnitt för olika appversioner i iOS, Android och olika Windowsplattformar. Xamarin ger oss en gemensam kodbas oavsett vilken appversion som ska använda funktionaliteten.

Vilken av appens funktioner är mest uppskattad och använd?
– Det är utan konkurrens realtidsinformation med ankomst- och avgångstider.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Vi försöker säkerställa processerna och ansvaret för det löpande arbetet och utvecklingsprojekt. Vi dokumenterar och informerar om ansvar till den personal och de konsulter som operativt jobbar med våra digitala kanaler, oavsett det är redaktionellt eller tekniskt.
– För att förbättra innehållet och tekniken gör vi till exempel en årlig WSI-undersökning, men vi arbetar också med analys av statistik från bland annat Google Analytics.
– Dessutom gör vi andra typer av tester och undersökningar. I våra utvecklingsprojekt arbetar vi till exempel med användartester som säkerställer upplevelse och användarvänlighet, funktions- och systemtester eller last- och prestandatester. Det sistnämnda är jätteviktigt för oss då till exempel strejker, svåra väderförhållanden eller andra omständigheter kan orsaka ett enormt tryck på våra webbplatser: då gäller det att infrastrukturen och lösningarna håller.

Hur använder ni WSI-undersökningen i ert arbete?
– Vi använder WSI-mätningen för att se att vi över tiden håller en viss kvalitet, men också för att identifiera förbättringsområden så att vi över tiden kan åtgärda brister och hålla våra ”digitala resenärer” nöjda.

Varför tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– De undersökningar vi har gjort visar klart att våra målgrupper uppskattar det vi gör. Jag tror att det beror på en kombination av att vi hela tiden arbetar med förbättringar och att vår digitala närvaro speglar de flygplatser vi driver och att våra webbplatser därmed gör det våra målgrupper förväntar sig av oss.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2015?
– Vi kommer naturligtvis arbeta vidare med den grund vi har tillsvidare. Under våren kommer vi också se över både interna processer och strategier för våra digitala kanaler i syfte att bli bättre och effektivare i det vi gör. Vad vi kommer fram till i strategiarbetet kommer bli vägledande för större investeringar framåt.

Copyright Fotograf Peter Knutson070-734 60 02Fotografens namn ska anges vid ALL publicering!Bilden skyddas av upphovsrättslagen!
Maria Tungström, Digital Channels Manager på Swedavia
Fotograf: Peter Knutson