Ny trendrapport: Hur mår Sveriges Webbplatser 2015


Svenska webbplatser dåligt anpassade efter besökarnas behov

De svenska webbplatserna blir allt bättre enligt besökarna. Ändå upplever 4 av 10 webbplatsansvariga att deras webbplats inte är anpassad efter besökarnas behov och var fjärde webbplatsansvarig säger att syftet med webbplatsen är osäkert. Det visar Web Service Awards årliga rapport som mäter hur Sveriges webbplatser mår och utvecklas.

I rapporten framgår även att många webbplatsansvariga inte vet eller är osäkra på vem deras webbplats vänder sig till. Enbart 63 procent av webbplatsansvariga uppger att de har tydligt definierade målgrupper för sin webbplats.

Har man inte vetskap om vem webbplatsen vänder sig till, är det svårt att skapa en bra webbplats. Det besökarna värdesätter högst är enkel navigation. Enkel navigation kräver att den webbplatsansvariga förstår webbplatsens uppdrag, har god kännedom om sina besökare och utvecklar innehållet i samarbete med dem”, säger Pierre Du Rietz, VD och chefsanalytiker på Web Service Award.

Den fortsatt starkaste trenden inom utvecklingen av svenska webbplatser är responsiv design. Idag uppger hela 57 procent att deras webbplats är responsiv, medan motsvarande andel år 2014 var 38 procent och året innan det 16 procent.

Övriga fakta från 2015 års trendrapport

Livslängd: Den genomsnittliga livslängden för en webbplats är fyra år.

Planerade förändringar: 92 procent av alla webbplatser kommer att genomgå planerade förändringar under det kommande året.

Ansvar för webbplatsen: 51 procent uppger att det är kommunikationsavdelningen som huvudansvaret för webbplatsen, 2014 var det 47 procent och 2013 var andelen 38 procent.

Besökarna: 37 procent vet inte eller är osäkra på vilka målgrupperna är för deras webbplats.

Syfte: Endast 54 procent anger att det finns ett definierat syfte med webbplatsens olika undersidor.

Kvalitetssäkring: Endast 22 procent av webbplatserna tar hjälp av användarna för kvalitetssäkring. Bäst på att använda besökarnas feedback är e-handel där 30 procent tar hjälp av besökarna.

Kvalitetssäkring: 42 procent anger att de har rutiner för språkgranskning/kvalitetssäkring av nya texter som ska publiceras på webbplatsen.

Omfattning: Andelen som låter sin webbplats storlek växa avtar. 58 procent säger att deras webbplats har ökat i omfattning det senaste året. Det är en lägre andel än i 2014 års undersökning då det var 61 procent och 2013 då andelen var 67 procent.

Omfattning: 22 procent uppger att deras webbplats minskar i omfattning.

Statistik: Google Analytics stärker sin position som det i särklass ledande verktyget för utvärdering och statistik. Men bara 48 % av dem som använder det har utbildning för det och bara 30 % tycker att de har goda kunskaper om verktyget.

Web Service Awards trendrapporten om svenska webbplatser har genomförts sedan år 2006. Årets undersökning besvarades av 548 webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer.

Rapporten finns att beställa kostnadsfritt på http://www.webserviceaward.com/om-foretaget/rapporter/