Ny trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2015?


Stora förändringar på Sveriges intranät

Trendundersökningen visar att det finns en stor vilja till förändring och stora förändringar är på gång. Mer än var fjärde intranät ska byggas om, var femte intranät ska införa olika sociala funktioner och många ska byta eller uppgradera sitt CMS. De flesta kommer även att öka sina investeringar eller ha samma som tidigare. Undersökningen visar även på att det är fler ledningar än tidigare, 50 procent, som nu tycker att intranätet är prioriterat.

Så det satsas på intranäten!

Vilket är bra eftersom trendrapporten även visar på att det är en

Låg användarnytta på Sveriges intranät

Trendrapport Intra 2015

Trendrapporten visar att användarnyttan på intranäten är mycket låg. I rapporten räknar vi på nyckeltalen strategisk inriktning, nöjdheten med sitt CMS och WSI för intranäten. Användarnyttan med ett genomsnittligt svenskt intranät blir då enbart 15 procent. Det visar på att det finns stora utvecklingsmöjligheter för Sveriges intranät.

Ladda ner trendrapporten kostnadsfritt via

http://www.webserviceaward.com/om-foretaget/rapporter/