Ny trendrapport: Hur mår Sveriges Intranät 2016?


Beställ rapporten här

Mörka moln över Sveriges intranät, men det finns ljus i horisonten!

Det vanligaste innehållet på intranätet är nyheter, personalinformation, dokument och länkar till olika system. Innehåll som ingår i mer traditionella intranät. De funktioner som ökar mest över tiden är däremot mer sociala funktioner såsom möjlighet att kommentera innehåll, ha arbetsrum och statusuppdateringar. Men undersökningen visar att de sociala funktionerna inte används i den utsträckning som intranätansvariga tänkt sig, enbart 24 procent tycker att de används som tänkt. Det gäller att användarna ser en nytta med de sociala funktionerna för att de ska användas. Tänk ”What’s in it for me?”.

En grund för att veta om något är bra eller inte är att det finns tydliga syften och mätbara mål. Tyvärr så är det enbart 69 procent av intranätansvariga som uppger att det finns ett definierat syfte med deras intranät. När det kommer till undersidor så sjunker andelen ner till att bara 37 procent uppger att det finns definierade syften. Här visar trendundersökningen även på en fallande trend. Det är även få intranät (29 procent) där det finns mätbara mål med intranätet. 34 procent uppger att deras intranät är anpassade efter medarbetarnas behov. Med tanke på detta så är det inte så konstigt att enbart 20 procent av intranät ansvariga uppger att deras intranät används av medarbetarna som det är tänkt. Detta ger en rätt dyster bild över statusen på Sveriges intranät.

Men det satsas även framåt. 54 procent uppger att de kommer att göra större förändringar på intranäten. Nästan var tredje intranät kommer att göras om helt. En stor andel kommer att strukturera om intranäten. De flesta, 70 procent, kommer även att öka eller ha samma ekonomiska resurser som tidigare.

Det finns hopp om att intranäten kommer att bli bättre. Men det gäller att dessa nya intranät byggs med användarna i fokus och att det finns tydliga mätbara mål!

Mer från rapporten.

 • 16 procent av intranät ansvariga jobbar heltid med intranätet.
 • 64 procent har en decentraliserad organisation med många redaktörer.
 • 92 procent av intranäten kommer användarna åt utanför arbetet.
 • 79 procent uppger att de har en eller flera sociala funktioner på sitt intranät
 • 46 procent jobbar aktivt med att förbättra för användarna att hitta på intranätet
 • 59 procent tycker att de har ett välfungerande CMS. Klart nöjdast är de som har SiteVision där 90 procent tycker att deras CMS fungerar väl.
 • Episever är största CMSet för intranät med en marknadsandel på 37 procent.
 • 37 procent tycker att deras intranäts sökfunktion fungerar bra. Det är även en låg andel, 20 procent, som jobbar aktivt med sökverktyget.
 • 57 procent uppger att det är lätt att söka medarbetare via intranätet.
 • Google Analytics är vanligaste sättet att mäta intranätet. 59 procent uppger att de har GA för sitt intranät. Däremot är det bara 36 procent av dessa som jobbat aktivt med statistiken.
 • 62 procent uppger att de har under året haft en avsatt budget för intranätet

Rapporten kan beställas kostnadsfritt här nedanför.