Martin & Servera: Högt tempo på uppskattat intranät


Martin & ServeraTotalt är det uppemot 30 personer som jobbar internt med Martin & Serveras Episerver 7-baserade intranät, men de som jobbar mest med intranätet är Tobias Mossop och Sofia Härdig. Intranätets nuvarande version lanserades 2014. WSI-undersökningen används löpande för att kontrollera att intranätet fungerar på bästa sätt och för att identifiera områden som kan utvecklas vidare.

Vilka funktioner fyller intranätet för er organisation?
– Syftet med vårt intranät är att ge alla medarbetare koll på läget i allt som händer i företaget och vår bransch. Detta åstadkommer vi genom ett matigt nyhetsflöde, tydlig informationsstruktur och ett bra kontaktregister. I förlängningen ska intranätet bidra till en god intern kommunikation och en öppen företagskultur.

Vem vänder sig intranätet till?
– Alla medarbetare och ledare i Martin & Servera, via dator, platta eller mobil.

Vem eller vilka ansvarar för intranätets innehåll, utseende och funktionalitet?
– Centralt finns en ansvarig för intern kommunikation och en intranätsredaktör. Lokalt och funktionsmässigt har vi en förvaltningsorganisation bestående av ett tjugotal redaktörer.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring intranätet?
– Vår partner för teknisk utveckling är Net Relations.

Vilka av intranätets funktioner är mest uppskattade och använda av besökarna?
– Nyhetsflödet och personsöket.

Vilken är den främsta fördelen med den tekniska plattform ni jobbar med?
– För oss redaktörer är Episerver ett uppskattat CMS eftersom det är så lättarbetat. Vi är också nöjda med Siteseeker som sökmotor.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll på intranätet?
– Vi strävar hela tiden efter att skapa tillgängliga och lättlästa texter, där läsaren inte behöver ha en förförståelse för vad innehållet handlar om. Vi som skriver mest är professionella skribenter och vi finns som stöd för dem som inte har samma skrivvana.
– Det vi förmedlar på intranätet ska ha relevans och nyhetsvärde, annars väljer vi bort det. Vi är mycket måna om att hela tiden ha goda relationer med organisationens alla funktioner och prata om vikten av kommunikation. Och lyckligtvis vill folk i vårt företag kommunicera med varandra och är väldigt engagerade, så det är lättjobbat.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet?
– Vi jobbar mest med att texterna ska ha ett enkelt och tillgängligt språk, där det inte krävs någon förförståelse. Finns det ett lättare ord använder vi hellre det.
– Vi har också börjat jobba lite försiktigt med film.
– I övrigt strävar vi efter enkla menyer där det ska vara lätt att hitta och en bra sökmotor med sund sökmotoroptimering i botten. Men det här är ett evighetsarbete och vi är kanske inte helt nöjda.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner (vid sidan av WSI)?
– WSI är vår primära metod för att mäta användarupplevelsen. Men alla har möjlighet att kommentera och påverka innehåll på vårt intranät och det används i hög utsträckning – så vi får veckovis in mycket feedback från användarna, som vi kan åtgärda. På så sätt jobbar vi väldigt agilt direkt med målgruppen. ”Varför finns det ingen till startsidanknapp i sidfoten?” är ett exempel. ”Vi har inte tänkt på det men vi har fixat det nu.” ”Bra, tack!”
– Man kan säga att vi har skapat ett tillstånd där användarna i stor utsträckning känner att de kan uttrycka sina upplevelser och att vi tar det på allvar och prioriterar.
– Statistik från Google Analytics och Siteseeker, som vi analyserar månadsvis, ger oss också en bild av vad användarna sysslar med på intranätet och det ligger ofta till grund för hur vi prioriterar innehållsutvecklingen.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning förra året?
– För oss är det viktigt att veta vad användarna tycker så att vi jobbar rätt och får deras input om hur intranätet ska utvecklas. Det är så otroligt viktigt att bygga och förvalta intranät utifrån vad användarna har för behov – och matcha ihop det med organisationsdelarnas olika behov av att kommunicera med användarna. WSI-undersökningen ger oss en nulägesbild av hur väl vi lyckas med detta.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?
– WSI-undersökningen hjälper oss att prioritera utveckling utifrån användarnas behov. Vår första mätning 2015 var väldigt bra, på gränsen till obegripligt bra, och vi ville följa upp den med ytterligare en mätning året därpå, 2016.
– Vi har ett gediget underlag nu som vi jobbar vidare med i vår utveckling av intranätet. Bara fritextsvaren är en guldgruva för den som gillar att skapa åtgärdsplaner och checka av. Efter de här två mätningarna kommer vi nog att ta för vana att göra WSI-mätningar vartannat år.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Vi har ett tydligt syfte och det är det vi ser till att leverera varje dag till användarna: koll på läget. Vi publicerar över 450 nyheter om året. Det kan låta mycket, men det händer så otroligt mycket saker hos oss, smått och stort, och användarna har för vana att kolla intranätet varje dag.
– Vi tänker att om folk klarar av att hänga med i flöden på Twitter, Facebook, Instagram och på mediehusens webbplatser, så klarar de väl av att ögna en–två nyheter om dagen på intranätet. När något stort händer har vi upp till tusen läsare på en dag och en enskild nyhet når lätt upp i över 1 500 unika läsningar. Det är ganska bra för en organisation på 2 200 anställda.

Vilka utvecklingsplaner har ni för webbplatsen under 2017?
– Vår innehållsutveckling pågår ständigt med målet att skriva bättre texter, ta snyggare bilder, göra spännande filmer och tydligare informationsstrukturer. Den tekniska utvecklingen är också något som vi hela tiden jobbar med.
– Användarna älskar nyheterna men tycker samtidigt att det ibland blir svårt att överblicka, så vi ska nog försöka få till en tydligare startsida. Vi kommer nog också att vässa Siteseeker och arbeta med tydligare profilsidor.
– Men ärligt talat vet jag inte, för vi ska ha en workshop i februari där användarna hjälper oss att prioritera – så vi får se vad de bestämmer!

Tobias Mossop & Sofia Härdig på Martin & Servera

Tobias Mossop & Sofia Härdig på Martin & Servera

Läs om de övriga nominerade »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 25 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »