OneSkanska: 800 redaktörer och 22 000 ”relativt nöjda användare”


OneSkanskaSkanskas intranät One Skanska lanserades i sin nuvarande version 2015. Nätet ligger på en Episerver-plattform och hanteras av ett globalt team bestående av både kommunikatörer och IT-tekniker. Tolv affärsområden har sina egna intranätsansvariga, och runtom i världen sitter 800 redaktörer på Skanskas lokala kontor.

– Vårt intranät bygger vår gemensamma kultur, våra värderingar och vår strategi, och säkerställer att våra medarbetare har tillgång till både den globala och allas lokala information, oavsett var de befinner sig, berättar Hanna Karppi, Head of Digital Workplace på Skanska.

Vem vänder sig intranätet till?
– Till cirka hälften av våra anställda, ungefär 22 000 tjänstemän på byggarbetsplatser och kontor.
– Från och med i vår kommer också våra anställda byggarbetare att börja få tillgång till intranätet – vi börjar göra det tillgängligt för dem från och med i vår.

Vilka av intranätets funktioner är mest uppskattade och använda?
– Nyheterna, och att kommentera och gilla dem. Bloggen som drivs av vårt seniora ledningsteam, videoplattformen som är kopplad till intranätet, stor tillgång till personaliserade verktyg och kontaktuppgifter till våra anställda är också populära.

Vilken är den främsta fördelen med Episerver?
– Vi har en extremt komplex organisationsstruktur (14 olika divisioner) och det avspeglas i vårt intranät. Med Episerver har det varit möjligt att bygga ett ganska komplicerat intranät som ändå ser enkelt och tydligt ut för våra användare, vilka får ett personaliserat gränssnitt utifrån sin affärsenhet, land och arbetsplats.
– Episerver är också ett bra verktyg för att göra språkversioner och detta är viktigt för oss eftersom vi publicerar innehåll på sex olika språk.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll på intranätet?
– Vi har ett globalt nätverk av intranätsansvariga från alla divisioner, som regelbundet träffas och coachar våra lokala redaktörer. Vi har också ett speciellt redaktionsråd som stöttar. Detta innebär att informationsägarna på affärsenheterna kan koncentrera sig på innehållet istället för redigering.

Hur arbetar ni för att maximera tillgänglighet och användarvänlighet?
– Användarvänlighet är en central aspekt för oss. Vi genomförde en stor användarstudie med 100 intervjuer och en enkät med 2200 svarande år 2013, och vi gör användarundersökningar regelbundet. Vi har en tydlig utvecklingsprocss där vi löpande samlar in åsikter från våra lokala intranätsansvariga och vidareutvecklar nya funktioner i tvåveckorssprinter med vårt interna IT-team.
– Vi försäkrar oss alltid om att vårt intranät och dess funktionalitet skapar värde för vår verksamhet. Vi vill inte bara utveckla en massa häftig teknik, utan något som faktiskt är användbart för våra användare.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse (vid sidan av WSI)?
– Vi läser statistik och har regelbundna kontakter med användare som kontaktar oss eller de lokala intranätsansvariga. Vi genomför också regelrätta användarintervjuer.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– Vi vill göra regelbundna besiktningar. Den här gången ville vi också veta om användarna upplevde intranätet som mer användarvänligt efter lanseringen av den nya versionen 2015.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills? (eller, om den genomfördes nyligen – hur hoppas ni att den ska bidra?)
– Vi har fått många bra utvecklingsidéer från undersökningen som vi kommer att implementera. Vi vet nu också vilka utvecklingsåtgärder vi ska prioritera.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Det faktum att vi har ett komplext intranät för en stor internationell organisation och relativt nöjda användare. Att vi alltid prioriterar användarperspektivet och vår organisations behov framför tekniska lösningar, samt att vi har vårt företags värderingar och strategi som bas för utvecklingen.
– Vi har också lyckats skapa ett verkligt internationellt intranät med lokala element och en integrerad, global videoplattform och samarbetsverktyg.

Vilka utvecklingsplaner har ni för intranätet under 2017?
– Förbättrad startsida, förbättrad sökfunktion och integrering av Yammer i intranätet.

Medarbetarna på OneSkanska.

Medarbetarna på OneSkanska.

Läs om de övriga nominerade »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 25 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »