Skånska Byggvaror: Egenutvecklat ger större frihet


SkanskaByggvaror-WSA2016Skånska Byggvarors webbplats, skanskabyggvaror.se, ligger på en egenutvecklad e-handelsplattform. Det ger utvecklingsteamet friheten att underhålla och utveckla webbplatsen på deras egna villkor.

– Med vår egen plattform kan vi optimera, anpassa funktioner och utveckla guider utifrån hur våra kunder eller vi själva vill ha det.

Webbplatsen lanserades i mars 2015 och blev tätt därpå responsiv för samtliga enheter. Webbplatsen är nominerad i kategorierna E-handel och Mobilt.

Vem eller vilka ansvarar för innehåll, utseende och funktionalitet på skanskabyggvaror.se?
– Skånska Byggvarors OMNI-avdelning tillsammans med Digitala affärsdesignavdelningen.

Hur många jobbar aktivt med teknik och drift respektive innehåll och form?
– Vi är ett team på fem personer som består av tre utvecklare, en administratör samt en övergripande roll som bland annat drar i marknadsföring och synlighet.

Arbetar ni tillsammans med några externa partners?
– Vid lanseringen arbetade vi med Zooma i Göteborg. Det löpande arbetet gör vi själva.

Vilket eller vilka är de primära syftena med skanskabyggvaror.se?
– Det är en webbutik som är öppen 24/7. Huvudsyftet är försäljning direkt till privatpersoner och villaägare, men också till våra nio butiker som lägger sina ordrar i samma gränssnitt.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda av besökarna?
– Uterumsguiden som används vid köp eller inspiration av kompletta uterum. Vår ett-stegs kassa är också uppskattad.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll på webbplatsen?
– Vi lyssnar på kunden genom löpande NPS-undersökningar. Sedan tillför vi egna delar, till exempel vår nya blogg ”Drömhemmet”.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet?
– Vi jobbar för att optimera prestandan med snabba svarstider. Framförallt handlar det om ett grundligt underhåll. Lägger du bara på nya grejer så belastar du webbplatsen på helt annat sätt. Då är risken att du till slut står där med ett korthus som kan rasa när som helst.

Vid sidan av WSI, hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner?
– Vi kompletterar med NPS-undersökningarna som vi följer upp varje vecka. Vi har även produktrecensioner som kunderna kan lämna efter köp. Även om dessa inte handlar om webbplatsen i sig, så får vi in synpunkter på den ibland. Till exempel om innehållet har lett till missförstånd om produkten de köpt.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– Undersökningen fångar kundens uppfattning på många områden och resultatet är lätt för oss att ta in och använda för vidareutveckling av webbplatsen.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?
– Framförallt underlättar den vår prioritering av vilken del av sajten som är viktigast att sätta fokus på för att göra kunderna nöjda.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Att allt är så användarvänligt, enkelt och översiktligt. Det gäller nog både e-handel och mobilt, tror jag. Kunden kan enkelt köpa en komplicerad sällanköpsprodukt direkt, via både mobil och desktop, eller plocka ihop en färdig lösning med hjälp av våra olika guider. Det gör att kunden känner sig trygg i sitt val och köp.

Vilka utvecklingsplaner har ni för webbplatsen under 2017?
– Vi ska utveckla funktioner för att kunden enklare ska kunna jämföra och sortera bland de olika sortimenten. Tanken är att göra det enklare att välja och göra köp utifrån varje sortiments förutsättningar. Du köper inte en garderob på samma sätt som du köper ett uterum, till exempel. Dessutom kommer mer inspiration och fler guider.

Per-Ivan Christensson, Skånska Byggvaror

Per-Ivan Christensson, Skånska Byggvaror

Läs om de övriga nominerade »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 25 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »