Verksamt: ”WSI är en bra temperaturmätare”


Verksamt.se är de små och medelstora företagarnas bästa vän i regeldjungeln. Här finns mängder med information och guider, liksom olika verktyg för att göra kalkyler och annat som stöd för arbetet i företaget.

Webbplatsen är ett gemensamt projekt mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

– Det finns ett utvecklingsteam på Bolagsverket och ett på Tillväxtverket. Varje myndighet har ansvar för sina egna e-tjänster. Innehållssidor, checklistor och räkneverktyg arbetar vi främst med på Tillväxtverket, säger Jenny Nordlöf, innehållsansvarig för Verksamt.se på just Tillväxtverket.

Nuvarande Verksamt.se byggdes av webbyrån Ottoboni och lanserades 2013. Plattformen är Liferay, en open sourcelösning.

– Liferay är ett bra portalverktyg och gör det möjligt för oss att koppla ihop tjänster från olika myndigheter, det är den största fördelen skulle jag säga. Och eftersom det är ett open source-verktyg kan vi själva utveckla verktyget utan att vara beroende av tillverkaren, säger Jenny Nordlöf.

Vilket är det primära syftet med Verksamt.se?
– Det är att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva mindre företag i Sverige. Att man som företagare ska kunna hitta e-tjänster och övergripande information från många olika myndigheter på en och samma plats, istället för att behöva gå till respektive myndighet.

Vem vänder sig sajten till?
– Till små och medelstora företag och personer som funderar på att starta företag. Men även de som hjälper företagare med rådgivning och till exempel bokföring är en målgrupp.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda av besökarna?
– Våra e-tjänster för att registrera företag och f-skatt är mest använda. Sen har vi checklistor som hjälper den som ska starta företag som är mycket uppskattade, precis som sidorna om moms, skatter och anställningsfrågor.
– Vi har även verktyg för att göra budget, räkna ut din skatt med mera som används mycket.

Vem eller vilka ansvarar för webbplatsens innehåll, utseende och funktionalitet?
– Verksamt.se drivs av tre myndigheter tillsammans, Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Det finns ett utvecklingsteam på Bolagsverket och ett på Tillväxtverket. Varje myndighet har ansvar för sina egna e-tjänster. Innehållssidor, checklistor och räkneverktyg arbetar vi främst med på Tillväxtverket.

Hur många jobbar aktivt med webbplatsens teknik/drift respektive dess innehåll och form?
– Med driften jobbar cirka sex–sju personer, ibland fler när vi utvecklar nya funktioner. Med innehållet arbetar tio–tolv personer. Utöver det finns resurser för support och kommunikation. Sen har vi kontaktpersoner på många andra myndigheter som också bidrar med innehåll till verksamt.se.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring webbsidan (webbyrå eller liknande)?
– Vi jobbar en hel del med externa byråer, bland annat har vi webbyrån Bazooka som hjälper oss med design, men det är inte de som gjort senaste versionen av Verksamt.se, det gjorde Ottoboni 2013. Vi har också byråer som hjälper till med behovsanalyser och kundresor, Antrop och Stelacom.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll på webbplatsen?
– Vi utgår hela tiden ifrån företagarens behov, vi genomför behovsanalyser, kundresor och användartestar en hel del. Sen ska allt innehåll naturligtvis kvalitetssäkras och granskas hos den myndighet som är expert på just det området. Vi arbetar också mycket med att förenkla språket så mycket som möjligt.

När vi intervjuade er inför WSA för ett år sedan planerade ni att göra en översyn över designen och jobba med att göra Verksamt.se mer personaliserad. Ni planerade också att börja översätta era e-tjänster till engelska, dels på grund av lagkrav, dels för att hjälpa dem som inte har svenska som modersmål.
Hur har det gått med detta?
– Vi har under 2016 arbetat med att se över design och språkstöd och arbetet fortsätter även under detta år, det är många myndigheter inblandade, så processen tar ibland lite tid.
– Vad gäller personalisering så har vi gjort en guide för dem som vill starta restaurang. Användaren svarar på ett antal frågor och får en checklista med alla de tillstånd och uppgifter man behöver lämna till olika myndigheter och kommuner. Under 2017 kommer checklistan kompletteras med e-tjänster hos kommunerna som användaren slussas vidare till (finns redan för vissa kommuner).
– Guiden är en del av ett stort projekt som syftar till att underlätta den administrativa börda som den regeltunga restaurangbranschen har, och vi arbetar i projektet tillsammans med olika myndigheter och Sveriges kommuner och Landsting.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet på webbplatsen?
– Vi följer de riktlinjer som finns för tillgänglighet och försöker att aktivt jobba med frågan, bland annat hade vi nyligen en utbildning för redaktörerna om tillgänglighet för att få in det i vårt dagliga arbete.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner (vid sidan av WSI)?
– Förutom WSI så gör vi mindre enkäter på vissa specifika sidor/ämnesområden. Vi har också en feedbackfunktion på alla sidor, och där kommer det in många synpunkter och förbättringsförslag.
– Även via vår Kundtjänst får vi in en hel del feedback, och vi användartestar också nya funktioner, både under utvecklingsfasen och efter lansering.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– Vi ville följa upp föregående års siffror. WSI-undersökningen är bred och brukar ge oss en bra temperaturmätning på vad användarna tycker om både innehåll, design och teknik.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?
– Vi använder den som en del av underlaget för förbättringar av sajten och e-tjänsterna. Vi gör en analys och jämför med tidigare år för att se vilka områden som vi bör förändra, även fritextsvaren brukar ge oss bra fingervisning om vad användarna tycker är bra och mindre bra.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Jag tror att Verksamt.se har en mycket viktig funktion för att underlätta för företagare. Där hittar man det mesta man behöver för att starta och driva företag och det är väldigt uppskattat hos användarna.

Vilka utvecklingsplaner har ni för webbplatsen under 2017?
– Under 2017 drar vi igång ett stort arbete för att sätta framtida visioner och mål för verksamt.se. Vi kommer också göra en mindre ansiktslyftning av sajten vad gäller design och flöde, samt fortsätta förbättra e-tjänster och vissa delar av innehållet.

Jämfört med förra årets undersökning, vilken är den viktigaste förändringen i resultatet?
– Siffrorna är ganska lika dem vi fick förra året, så det är inga radikala förändringar.
– Dock ser vi i fritextsvaren att svaren handlar om mer spridda frågor än under förra året, då fokus låg på det inloggade läget. Vi arbetar mycket med att använda de fritextsvar vi får från WSI-undersökningen för att veta vad vi ska fokusera på i vårt utvecklingsarbete så detta är ett viktigt verktyg för oss.

Jenny Nordlöf, innehållsansvarig för Verksamt.se

Jenny Nordlöf, innehållsansvarig för Verksamt.se

 

Läs om de övriga nominerade »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 25 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »