Vet du vem som besöker din webbplats – eller gissar du bara?


Den första WSA Connect-kampanjen var oerhört framgångsrik och den första kunden var ett av Nordens största e-handelsföretag inom konsumentelektronik.

Vår kund vill öka sin kunskap om besökarna och gräva djupare i deras demografiska uppgifter under fyra av webbutikens segment: Datorkomponenter, TV & Hi-Fi, Foto & video samt Hushållsapparater. Var det olika målgrupper på respektive segment? Hur skiljde de sig? Vilka skillnader fanns mellan de som besöker sidan och handlade? Det var några av frågorna de vill ha svar på.

 

[Läs mer om WSA Connect här >>]

Målgruppsanalysen

Insamlandet av data för målgruppsanalysen skedde under 30 dagar. Under den tiden samlades miljontals visningar och tusentals matchningar in vilket gav ett dussintals datapunkter för varje besökare. Några av dessa var: Geografi, kön, ålder, civilstånd, hushållsstorlek och typ, antal barn per hushåll, anställningsstatus, inkomst mm.

Några exempel:

case-connect-geografi

Bilden ovan visar antalet insamlade individer under perioden uppdelat per segment. kartan visar var de kommer ifrån och att det finns en stor regional olikhet mellan de olika segmenten.

case-connect-demografi

Bilden ovan visar en sammanställning på några av de demografiska segmenten.

 

Nytta

Med insikterna från målgruppsanalysen så ringades in viktiga målgrupper som var extra betydelse fulla för kunden.

Dessutom visade data att en viss demografisk-målgrupp inte var lika aktiv i webbutiken som kunden trodde, vilket beaktades i framtida annonsstrategier. Insikterna från analysen gav även grund för en reviderad marknadsplan för att få en  ännu större marknadsandel.

 

Nästa steg

Via WSA Connect har kunden nu möjlighet att via e-post göra riktade undersökningar till de som varit inne på webbplatsen. De kan även att göra riktade undersökningar till andra i målgruppen samt till målgrupper som inte är inne på webbplatsen för att öka insikten hur de skulle kunna konverteras till att bli kunder/besökare.

 

Kontakta oss!

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa dig med er målgruppsanalys.

Kontakta oss