Folksam – Webbplatsen följer kundens egen logik


Bakgrund

Vi har arbetat med att analysera användarnöjdheten på Folksams webbplats sen 2007. Analysen av webbplatsen sker via benchmarkundersökningar samt årliga mål och syftes workshops för att lägga fram åtgärdsplaner för att förbättra webbplatsen.

 

Insikt

”WSI kompletterar vårt Digitalt nöjd kund-index väldigt bra. Vi gillar kombinationen av att följa användningen kontinuerligt över tid och samtidigt få en årlig och jämförbar studie över hur vi ligger till i branschen och bland andra branscher.” säger Martin Randler, chef vid avdelningen för digitala kanaler på Folksam. ”Undersökningen är en viktig del framför allt vid högre beslutsfattande, för att kunna få relevanta jämförelser. Den ger oss möjligheten att ta utgångspunkt i fakta.”

 

Utfall

”Vi har gått från att vara en webbplats där vi marknadsförde Folksam till att verkligen arbeta med kundens behov som utgångspunkt. Vi bygger inte för visa upp det vi har, utan för att kunden ska hitta det hon söker. Och det gör vi baserat på tester och iterationen i kundinsiktsarbetet.” säger Martin Randler.

Extra glad var förstå Martin i januari 2017 då Folksam blev en av de fyra bästa webbplatserna i Web Service Award. Att bli nominerad av sina kunder är bevis på att målmedvetet arbete lönar sig.

Martin Randler, chef vid avdelningen för digitala kanaler på Folksam.

 

Vill du också få en ökad insikt om dina besökare? Vi hjälper dig att ta reda på vad de tycker om dina digitala kanaler, vilka de är, vad de vill göra samt hjälper er att prioritera rätt åtgärder för att öka andelen nöjda besökare. Kontakta oss så hjälper vi dig!