NetOnNet – en pionjär inom E-handel


Bakgrund

Vi har arbetat med att analysera besöks- och kundnöjdheten på NetOnNets webbplats sen 2008. Analysen har skett både via benchmarkundersökningar, fokusgrupper samt målgruppsanalys.

NetOnNet har en klassisk utmaning inom e-handel. Att få en digitallösning som fungerar för deras kunder, få kontroll och öka konverteringen.

 

Insikt

”Vi har lärt oss otroligt mycket om VÅRA kunder” säger e-handelsdirektör Mikael Nyhlén.
Konverteringen ökar mer än besöken på mobila siten. ”Det är ett antal 100 miljoner som går genom den här kanalen. VI har gjort mycket undersökningar i hur man navigerar i mobilen. Viktigt att hålla det enkelt och tydligt, det är nyckeln till framgång.”

En sådan insikt som Mikael Nyhlén delar med sig av är om bannerhastighetens påverkan.

”Vi fick input från Enkät om upplevelsen med WSA att siten upplevs stressande. Vi gjorde fokusgrupper med WSA, där två grupper delades upp i desktop och mobil. Det visade sig att det hade med bannerhastigheten att göra. Vi har nu en ”sweet-spot” på 3 sekunder.”

 

Utfall

”Den viktigaste förändringen för mig personligen är att man har blivit mer villig att rekommendera vår webbplats till en vän eller kollega. Där ser vi en tydlig ökning, vilket också summerar hela upplevelsen”, säger Mikael Nyhlén

Hur går det då med målet att öka konverteringen på webbplatsen?

”WSA har hjälpt till att fördubbla konverteringen”.
År 2013 var det +504,62%. År 2014 var ökningen +34,94%. År 2015 var ökningen +26,46%.

 

Vill du också få en ökad insikt om dina besökare? Vet du vilka som köper och inte köper? Kontakta oss så hjälper vi dig!

 

——-

Vill du läsa mer om NetOnNets digitala resa?

Här nedan finns intervjuer och filminspelningar med Mikael Nyhlén:

Nomineringsintervju: NetOnNet: Vässad sajt lyfter besökarnas betyg [NetOnNet blev nominerad till bästa webbplats inom E-handel i Web Service Award] Januari 2017. Läs artikeln här>>

Video: NetOnNet – Kundinsikter ger resultat [Film från WSA-dagen 2017]. Se filmen här>>

 

Mikael Nyhlén, e-handelsdirektör på NetOnNet