Ny trendrapport: Hur mår Sveriges Intranät 2017


Trendrapporten ”Hur mår Sveriges intranät 2017” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför med syfte att bland annat ta reda på hur intranätansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina intranät, samt hur de ser på utvecklingen av sina intranät.

Undersökningen besvarades av 274 webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer. Undersökningen genomfördes under september/oktober 2017 via internet med en förfrågan per e-post. De tillfrågade är både kunder och icke-kunder till WSA.

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här: