Arbeta med sökbarheten. Case SJ och Sida


De allra flesta intranät har en sak gemensamt. Sökfunktionen fungerar inte speciellt bra.

Det ser vi i princip i alla våra intranätundersökningar.

Anledningarna till det är många.
De flesta arbetar inte aktivt med att förbättra sökfunktionen. Man har ingen som är ansvarig.
Man analyserar inte användarnas sökmönster, sökord, felträffar, icketräffar m.m.

Bakgrund

Sida tog hjälp av oss för att komma igång med arbetet med sin sökfunktion.
Under ett antal månader träffades vi regelbundet och vi började med att analysera den statistiken som CMS-verktyget tillhandahåller. Målet var att Sida självständigt skulle kunna arbeta vidare med sin sökfunktion utan extern hjälp.

Vi fokuserade på att skriva frågeregler som lyfter upp sidor som vi vill att användarna ska komma till när de använder vissa sökord/sökbegrepp, dvs redaktionellt arbete och inget som har med sökfunktionens inställningar att göra.

Vi använde helt enkelt de mest populära sökorden och undersökte vad användarna fick för sökresultat. Med hjälp av sökorden letade vi rätt på vilken eller vilka sidor användarna egentligen borde hamnat på och lyfte fram dem med hjälp av regler.

Insikt

En av effekterna blev att vi diskuterade vad målsidorna innehöll och om de innehöll den informationen som användarna var ute efter och att den var synlig på ett enkelt sätt.

Utfall

Efter bara några månaders arbete så visade det sig att 25% av alla tusentals sökningar som göra varje månad fick hjälp av ett upplyft sökresultat, dvs reglerna som vi skrivit visade våra resultat överst i sökningen. Sida arbetar nu självständigt vidare och har schemalagda sök-möten.

När vi gjorde samma analys av SJ som vi också arbetat med var resultatet att 42% av alla sökningar där ett sökbegrepp använts mer än 2 gånger fick hjälp av reglerna.

 

Är du intresserad av att komma igång med söket?

Kontakta oss här.

 

Bemanning från WSA

 Jan Ericsson, Kundansvarig intranät och digital strateg